top of page

Årshjulet – Hvilke frister gjelder?

Ettersom styrearbeidet blant annet innebærer å forholde seg til ulike frister, har vi samlet de viktigste for å gjøre hverdagen litt enklere.

I denne artikkelen finner du en mal du kan laste ned og bruke som veiledning gjennom året.

Sist oppdatert:

10. februar 2022

Årshjulet, også kalt årsplanen, gir styret en oversikt over hva som skal utføres i løpet av året. Dette setter oppgavene i perspektiv og er en god veileder for hva som bør diskuteres på styremøtene, og ikke minst hva som bør forberedes.


Eksempel:

Dersom dere utfører dugnad vår og høst, kan det være lurt å handle inn utstyr på forhånd, få oversikt over arbeidsoppgavene ved å hente inn forslag fra beboere/vaktmester, samt varsle beboer om fjerning av sykler.


Nedenfor finner du vårt forslag til årsplan. Vi har valgt å dele opp årsplanen i fire faser – hver med tre måneders intervall. Vær obs på at noen av overgangene kan være flytende. Dersom dere ønsker å spe på med flere oppgaver, kan dere bruke denne som et utgangspunkt.Årsplan
.pdf
Download PDF • 453KB


Eksempler på egendefinerte punkter:

 • Varsel om når og hvor beboer kan kaste juletreet

 • Vask av garasje

 • Varmeanlegg slås av/på

 • HMS-kontroller

 • 17. mai flaggheising

 • Tenning av julegran

 • Gjennomgang av boligselskapets avtaler

 • Avholde styremøter (egendefinert intervall)

 • Ferie


Kontrollspørsmål dere kan stille ved utbrodering av årsplanen:

 • Når på året skjer hva?

 • Hva skal styrene gjøre i de forskjellige fasene?

 • Hvilke frister gjelder?

 • Hva skal gjøres når?

 • Hva skal avtroppende styre gjøre, og hva skal nyvalgt styre gjøre?

bottom of page