top of page
< Back

Hva er et årsregnskap? Når skal det leveres, av hvem og hvordan?

Forstå årsregnskapet for ditt boligselskap. I denne artikkelen forklarer vi hva et årsregnskap er, hvilke frister du må forholde deg til og hvilke krav som stilles av deg som styremedlem.

Hva er et årsregnskap? Når skal det leveres, av hvem og hvordan?

aarsregnskap

bottom of page