Viktig å tenke på før årsmøtet/generalforsamlingen

Postet av OBF den 15. Feb 2019

Årsmøtet/generalforsamlingen er boligselskapets øverste organ, og er i så måte et møte som bør planlegges i god tid for å sikre at styret har tid til å forberede alle saker som skal til behandling. For å være på den sikre siden; Sjekk vedtektene for bestemmelser om hva som må behandles av årsmøtet/generalforsamlingen.

 • Når ble vedtektene sist oppdatert? Kanskje det er behov for revidering opp mot lov, forskrift eller annet. 
 • Hvordan er økonomien? Er det behov for å diskutere låneopptak eller økning i felleskostnadene med møtet?
 • Er det bygningsmessige forhold som bør diskuteres? Skal møtet delta i vurderingene om hva som bør prioriteres av bygningsmessige forhold? Er det behov for at årsmøtet/generalforsamlingen gjør vedtak?
 • Forventes det endringer i styresammensetningen? Styremedlemmer som rekrutterer styremedlemmer kan være en god løsning. 

Som kunde i OBF kan du alltid leie lokaler til årsmøtet/generalforsamlingen hos oss. Det kan lønne seg å være ute i god tid for å være sikret møterom til ønsket tidspunkt. 

HMS-arbeidet må dokumenteres

Postet av OBF den 14. Jan 2019

Boligselskaper er, på lik linje med andre virksomheter, underlagt Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

Styret har ansvar for arbeidet med systematisk helse, miljø og sikkerhet. Styreleder har hovedansvaret uavhengig om det er utpekt en egen HMS-ansvarlig i boligselskapet. Dette ansvaret innebærer at det skal være etablert rutiner for informasjon, opplæring, kontroll og dokumentasjon i tråd med bestemmelser i lov og forskrift.
Styret skal sikre et forsvarlig miljø for beboere, ansatte og andre som bruker boligselskapets eiendom og utstyr, samt hindre skader og ulykker. Hvis det oppstår skader innen boligselskapets ansvarsområde kan styret bli erstatningsansvarlige. Dokumentasjon av HMS-arbeidet er derfor helt sentralt. Et styre som kan dokumentere at det gjennomføres systematiske kontroller, og at forbedringstiltak iverksettes på bakgrunn av kontrollene, vil alltid bli vurdert positivt. 


OBF har utviklet hmsportal.no som et hjelpemiddel for styrene i boligselskap. Med tilgang til hmsportal.no vil styret til enhver tid ha dokumentasjon på gjennomført HMS-arbeid, og for senere styrer blir det enkelt å overta "stafettpinnen" i HMS-arbeidet. Frokostseminarer høsten 2018

Postet av OBF den 10. Des 2018

Denne høsten har vi gjennom åtte frokostseminarer gitt styrene et faglig tilbud på morgenen. For å møte ulike behov hos boligselskapene, har vi valgt å ha stor bredde på temaene.

 • Styreansvar
 • Elbil-lading 
 • Styreportal
 • Budsjettering
 • HMS
 • Vedlikeholdsansvar
 • Alternativ kostnadsfordeling
 • Salg av fellesarealer

Vi opplever at seminarene har blitt godt mottatt av våre kunder. Med aktive og engasjerte kunder, ser vi fram til å tilby flere kundeseminarer også neste år. Batteribyttedagen 1. desember

Postet av OBF den 26. Nov 2018

Røykvarslere er viktig for sikkerheten i våre hjem. Har du en eller flere røykvarslere som er batteridrevet, er det helt nødvendig å ha gode rutiner for kontroll av at batteriet fungerer. Bruk batteribyttedagen 1. desember til å gjøre noe viktig for deg selv og de du deler bolig med. Bytt batteri i røykvarslerne. Og husk å lever det game batteriet til gjenvinning. 

https://norskbrannvern.no/roykvarslerens-dag-1-desember/

https://sortere.no/slankrestavfallet/enkelt-a-levere-batteri-til-gjenvinning/
Ansatt-seminar i Berlin 2016

Postet av OBF den 13. Jun 2018

18. november 2016 var 22 forventningsfulle medarbeidere på vei til Berlin for å diskutere, bli bedre kjent med hverandre og med Berlin. Byen tok godt imot oss med godt vær og hyggelige utesteder. 

Under seminaret var det livlige diskusjoner i alle hjørner. I løpet av dagen ble både viktige og mindre viktige saker luftet og stemt over. Som avrunding av disse diskusjonene, ble de to sakene som gikk av med seieren i avstemmingene tildelt egne midler for videre utredning av de ansatte.

Siden vi jobber i boligbransjen, ble vi guidet gjennom noen karakteristiske boligstrøk for å få inspirasjon og se koblinger mot noe av Oslos arkitektur. Blant annet besøkte vi Hofeisensiedlung.

Men Berlin er langt mer enn bare faglige diskusjoner, og byutvikling. På lørdagskvelden fikk alle en smak av tysk kultur på sitt mest typiske da vi besøkte Hofbräuhaus. Dansen gikk lystig både på dansegulvet og mellom bordene. Byen bød på flere gode måltider og shoppingmuligheter for de handleglade. Før hjemreise ble det tid for enkelte å besøke noen av Berlins severdigheter.

Skulle vi ønske oss noe annerledes? Ja; mer tid til å se og oppleve Berlin.Powered by: Bloc