Påskeferie

Postet av OBF den 17. Apr 2019

Vi holder stengt fra onsdag 17. april kl 12.00 og åpner igjen mandag 23. april. Vi ønsker våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører en riktig god påske. 

Barnevogner er brannfeller

Postet av OBF den 10. Apr 2019

Å avdekke HMS-avvik er ikke alltid like åpenbart. Hvem skulle tro at barnevogner som oppbevares i trappeoppganger, kan utgjøre en brannrisiko? Det gjør de dessverre, og årsaken er de syntetiske materialene man finner i vognens dyne, regntrekk og leker. Faktisk kan en påtent barnevogn stå i fyr og flammer i 10-15 minutter, og samtidig utvikle giftige gasser og røyk. I tillegg blir vogner ofte plassert i nærheten av annet brennbart materiale. En slik vogn-brann innebærer en blokkering av trappeoppgangen, noe som er kritisk når det er bygårdens eneste oppgang. Oslos gater har mange bygårder fra slutten 1800-tallet, og slike bygårder ble sjeldent bygget med mer enn en trappeoppgang. Heldigvis tar ikke barnevogner fyr av seg selv, men det har vært tilfeller av ildspåsettelse i Oslo.

Det er flere HMS-tiltak som kan gjennomføres for å forebygge slike hendelser. For å hindre at uvedkommende tar seg inn i oppganger, er det viktig å påse at dører til oppganger og portrom alltid er låste. For å sikre frie rømningsveier, er det mange bygårder som innfører regler for hva som kan oppbevares i oppgangene. Noe å tenker over i deres HMS-arbeid?

Se full artikkel: https://www.aftenposten.no/osloby/i/2do1v/--Barnevogner-er-brannfellerViktig å tenke på før årsmøtet/generalforsamlingen

Postet av OBF den 15. Feb 2019

Årsmøtet/generalforsamlingen er boligselskapets øverste organ, og er i så måte et møte som bør planlegges i god tid for å sikre at styret har tid til å forberede alle saker som skal til behandling. For å være på den sikre siden; Sjekk vedtektene for bestemmelser om hva som må behandles av årsmøtet/generalforsamlingen.

 • Når ble vedtektene sist oppdatert? Kanskje det er behov for revidering opp mot lov, forskrift eller annet. 
 • Hvordan er økonomien? Er det behov for å diskutere låneopptak eller økning i felleskostnadene med møtet?
 • Er det bygningsmessige forhold som bør diskuteres? Skal møtet delta i vurderingene om hva som bør prioriteres av bygningsmessige forhold? Er det behov for at årsmøtet/generalforsamlingen gjør vedtak?
 • Forventes det endringer i styresammensetningen? Styremedlemmer som rekrutterer styremedlemmer kan være en god løsning. 

Som kunde i OBF kan du alltid leie lokaler til årsmøtet/generalforsamlingen hos oss. Det kan lønne seg å være ute i god tid for å være sikret møterom til ønsket tidspunkt. 

HMS-arbeidet må dokumenteres

Postet av OBF den 14. Jan 2019

Boligselskaper er, på lik linje med andre virksomheter, underlagt Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

Styret har ansvar for arbeidet med systematisk helse, miljø og sikkerhet. Styreleder har hovedansvaret uavhengig om det er utpekt en egen HMS-ansvarlig i boligselskapet. Dette ansvaret innebærer at det skal være etablert rutiner for informasjon, opplæring, kontroll og dokumentasjon i tråd med bestemmelser i lov og forskrift.
Styret skal sikre et forsvarlig miljø for beboere, ansatte og andre som bruker boligselskapets eiendom og utstyr, samt hindre skader og ulykker. Hvis det oppstår skader innen boligselskapets ansvarsområde kan styret bli erstatningsansvarlige. Dokumentasjon av HMS-arbeidet er derfor helt sentralt. Et styre som kan dokumentere at det gjennomføres systematiske kontroller, og at forbedringstiltak iverksettes på bakgrunn av kontrollene, vil alltid bli vurdert positivt. 


OBF har utviklet hmsportal.no som et hjelpemiddel for styrene i boligselskap. Med tilgang til hmsportal.no vil styret til enhver tid ha dokumentasjon på gjennomført HMS-arbeid, og for senere styrer blir det enkelt å overta "stafettpinnen" i HMS-arbeidet. Frokostseminarer høsten 2018

Postet av OBF den 10. Des 2018

Denne høsten har vi gjennom åtte frokostseminarer gitt styrene et faglig tilbud på morgenen. For å møte ulike behov hos boligselskapene, har vi valgt å ha stor bredde på temaene.

 • Styreansvar
 • Elbil-lading 
 • Styreportal
 • Budsjettering
 • HMS
 • Vedlikeholdsansvar
 • Alternativ kostnadsfordeling
 • Salg av fellesarealer

Vi opplever at seminarene har blitt godt mottatt av våre kunder. Med aktive og engasjerte kunder, ser vi fram til å tilby flere kundeseminarer også neste år. Powered by: Bloc