Oppdatert informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere ifm korona-virus

Postet av OBF den 29. Jul 2020

Denne våren og sommeren har vært annerledes for oss alle. Korona-pandemien har påvirket både arbeidslivet og vårt privatliv på mange måter. Selv om det er gjort mange tiltak for å gjenåpne samfunnet, er det fortsatt sterke begrensninger på mange områder. 


Her i OBF gjør vi det vi kan for at alle våre kunder skal kunne ha en så ordinær hverdag som mulig. Gjennom denne våren har vi iverksatt flere tiltak for å kunne opprettholde normal drift og begrense smittespredning til våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere. Vi ønsker gjennom dette å bidra til den nasjonale dugnaden. 

 

Vi er tilgjengelige for dere. Tilgjengeligheten på telefon og e-post er uendret, men vi har  ikke åpnet kontoret for ordinære kundebesøk. Som kunde og samarbeidspartner skal du fortsatt kunne stole på at vi gjør vårt beste for å holde hjulene i gang og yter god kundeservice. Bruk gjerne våre nettsider for å finne generell informasjon. Styremedlemmer har tilgang til informasjon via styreportalen. 


Ut over høsten vil vi fortløpende følge opp utviklingen og vurdere om det er behov for å gjøre ytterligere tiltak.0 Kommentar

Gamle dører

Postet av OBF den 3. Mar 2020

Har du lagt merke til alle de forskjellige og iøynefallende dørene i Oslo? Kanskje er du så heldig å ha en original dør der du selv bor? Om ikke døren er fullt så fin som før, er kvaliteten på gamle dører ofte førsteklasses! Derfor kan det virkelig lønne seg å få den reparert, fremfor å bytte den ut. La oss ta en titt på hvordan dører har sett ut, og litt om vedlikehold.

Døren er det første man møter i huset. Derfor har inngangspartiet tradisjonelt vært en viktig og påkostet del av utsmykningen. De tidligste dørene hadde en enkel oppbygning: loddrette planker festet sammen av vannrette planker. Siden den gang har døren gjennomgått mange endringer. På 1700-tallet fikk man dører med innfelte treplater og glass. 1800-tallets dører og inngangspartier kjennetegnes ved de ulike stilperiodene. Sveitserstilen (trehus-stilen) hadde dypere utskjæringer og gjerne farget glass. Jugend-stilen kjennetegnes ved mye detaljer, og motiver fra dyre- og planteriket. Først på 1900-tallet ble glatte dører vanlig - de som er så typisk for funkisboligene fra 30-tallet. Visste du forresten at frem til ca. 1945 svingte dørene vanligvis innover? 

Hvorfor er døren slitt?

Vann og fuktighet er de verste fiendene for døren. Man kan jo bare tenke seg hva snø gjør med treverket når det blir liggende lenge. Jevnlig vedlikehold er derfor alfa omega! Hvis det er null håp for dørens fremtid, kan man alltids få laget en autentisk kopi. Dette vil harmonere med byggets øvrige arkitektur.

Det er mange som er opptatt av å bevare så mye som mulig av det opprinnelige. Husk derfor at byantikvaren kan gi tilskudd hvis man setter i stand opprinnelig inngangsdør. Byggogbevar har mange gode artikler om både reparasjon, fargevalg om dører, stilarter osv.

 

Kilde: 

https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/vindu-og-doer/artikler/doerer-og-porter-en-veiledning-fra-byantikvaren-i-oslo


0 Kommentar

Våre åpningstider i julen

Postet av OBF den 18. Des 2019

Vi i OBF ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul. 

Våre åpningstider i julen er:

 • 23. desember 08.00 til 16.00
 • Julaften stengt
 • 1. juledag stengt
 • 2. juledag stengt
 • 27. desember 08.00 til 16.00
 • 30. desember 08.00 til 16.00
 • Nyttårsaften 08.00 til 12.00
 • 1. nyttårsdag stengt

0 Kommentar

Airbnb utleie

Postet av OBF den 5. Jul 2019

Ikke sjelden dukker det opp spørsmål omkring Airbnb-utleie på årsmøtene. Fenomenet er relativt nytt, regelverket er forskjellig for henholdsvis borettslag/sameier, og i tillegg er det nylig blitt vedtatt lovendringer. Vi har derfor samlet noen av de vanligste problemstillingene her!

1. Hva er forskjellen på regelverket for borettslag og sameier?

En av de største forskjellene er at eiere i borettslag er pliktet til å søke styret - og få samtykke - før de kan kortidsutleie sin andelsleilighet. Eiere i sameier trenger ikke søke styret for godkjenning av Airbnb-utleie. Derimot står eiere i borettslag fritt til å kortidsutleie deler av sin andel/leilighet, så lenge eieren selv bor der.

2. Hvor lenge kan jeg kortidsutleie leiligheten? 

Nye bestemmelser i Eierseksjonsloven begrenser hvor ofte man kan kortidsuteleie. Grensen er satt til 90 døgn, men det kan vedtektsfestet at grensen endres fra inntil 60 døgn opptil 120 døgn. En slik vedtektsendring må stemmes over ved et årsmøte.

Det er viktig å notere seg at hyppig utleie kan også betraktes som en næring, da vil andre skatteregler gjelde.

3. Vi er mange som er misfornøyde med Airbnb-utleie, kan sameiet vårt forby slik kortidsutleie?

I praksis er dette svært vanskelig, da det krever en tilslutning fra alle seksjonseiere om å forby Airbnb-utleie. Derimot kan man begrense utleiemulighetene, ved å vedta at max. grensen for kortidsutleie settes ned fra 90 døgn til 60 døgn. Dette må da stemmes over ved et årsmøte.

4. Hvordan kan jeg klage på Airbnb-gjester?

Noen naboer opplever at Airbnb-gjester bryter husordensregler ved f.eks at det bråkes for mye/sent og at søppel ligger igjen i oppganger. Andre opplever misnøye med hyppig inn- og utflytting i bygget. Dersom du ønsker å klage gjøres dette som normalt til styret. Klagen vil derimot gjelde eieren, som står ansvarlig for at reglene følges.

Til sist ønsker vi å trekke frem erfaringer og tiltak som kan bidra til å opprettholde et godt bomiljø, når man benytter seg av Airbnb-ordningen:

 • Informer alltid gjestene om regler for støy. 
 • Lag en detaljert beskrivelse av hvor f.eks. hvor søppel skal kastes, hvis du ikke har mulighet til å vise dette selv. 
 • Noen eiere har valgt å informere nærmeste naboer når de leier ut, for å skape forutsigbarhet.
 • Husk at du som eier er ansvarlig for at husordensregler følges, så forsikre deg alltid om at gjestene er kjent med reglene.

0 Kommentar

Vedlikehold av Oslos murgårder

Postet av OBF den 30. Jun 2019

En stor andel av kundene våre bor i gamle murgårder datert fra ca. 1840 til 1930. Denne murgårdbebyggelsen viser til datidens byvekst, som gjorde at småbyen Oslo utviklet seg til å bli en storby. Murgårdenes fasade besto opprinnelig av materialer som pusset tegl og kalkmaling. På 1970- og 80-tallet gjennomgikk de fleste murgårder fasadebehandling med nye materialer som plastmaling og sement. Denne kombinasjonen av nye og gamle materialer har vist seg å kunne være skadelig på teglbygningene. Når disse gamle murgårdene skal gjennomgå restaureringsprosjekter knyttet til f.eks. drenering eller fasade- og overflatebehandling, er det derfor viktig å velge riktige løsninger og produkter.

Myrbyen Oslo er en aktør som ønsker å spre kunnskap om hvordan murgårdene skal vedlikeholdes og settes i stand, på best mulig måte. De tilby gratis førstegangsbefaring av eldre murgårder i Oslo, der de gir en enkel vurdering av tilstand med anbefalinger og tips. Mange er heldigvis opptatt av å bevare og restaurere fremfor å erstatte med nytt, men når man følger antikvariske prinsipper kan dette føre til merkostnader. Husk at boliglag kan søke om økonomisk støtte hos blant annet Byantikvaren, Kulturminnefondet og Fortidsminneforeningen. Disse tilskuddordningene bidrar til å ivareta kulturminner, noe murgårdene absolutt er! Se hjemmesiden til Murbyen Oslo for nyttig informasjon om gamle murgårder: www.murbyenoslo.no


0 Kommentar

Powered by: Bloc