Vedlikehold av Oslos murgårder

Postet av OBF den 30. Jun 2019

En stor andel av kundene våre bor i gamle murgårder datert fra ca. 1840 til 1930. Denne murgårdbebyggelsen viser til datidens byvekst, som gjorde at småbyen Oslo utviklet seg til å bli en storby. Murgårdenes fasade besto opprinnelig av materialer som pusset tegl og kalkmaling. På 1970- og 80-tallet gjennomgikk de fleste murgårder fasadebehandling med nye materialer som plastmaling og sement. Denne kombinasjonen av nye og gamle materialer har vist seg å kunne være skadelig på teglbygningene. Når disse gamle murgårdene skal gjennomgå restaureringsprosjekter knyttet til f.eks. drenering eller fasade- og overflatebehandling, er det derfor viktig å velge riktige løsninger og produkter.

Myrbyen Oslo er en aktør som ønsker å spre kunnskap om hvordan murgårdene skal vedlikeholdes og settes i stand, på best mulig måte. De tilby gratis førstegangsbefaring av eldre murgårder i Oslo, der de gir en enkel vurdering av tilstand med anbefalinger og tips. Mange er heldigvis opptatt av å bevare og restaurere fremfor å erstatte med nytt, men når man følger antikvariske prinsipper kan dette føre til merkostnader. Husk at boliglag kan søke om økonomisk støtte hos blant annet Byantikvaren, Kulturminnefondet og Fortidsminneforeningen. Disse tilskuddordningene bidrar til å ivareta kulturminner, noe murgårdene absolutt er! Se hjemmesiden til Murbyen Oslo for nyttig informasjon om gamle murgårder: www.murbyenoslo.no


0 Kommentar

Balkonglivet – en oppnåelig drøm?

Postet av OBF den 10. Jun 2019

Det er ingen tvil om at balkonger er ettertraktet, og i disse sommermåneder kan man skjønne hvorfor. Å få tillatelse til å bygge balkonger kan faktisk være mer oppnåelig enn mange tror. I 2017 ble det innvilget ca. 110 balkongsøknader i Oslo sentrum, og bortimot 20 søknadsavvisninger. Så hvordan skal f.eks. et borettslag gå frem, dersom de ønsker å realisere balkongdrømmen?

Til å begynne med kan styret innhente anbud for et slikt prosjekt, før forslaget stemmes over ved en generalforsamling. For å få gjennomslag må det være minst 2/3 flertall av avgitte stemmer. Borettslaget må også ta stilling til hvordan entrepriseform de ønsker, f.eks. vil totalentreprise innebære at entreprenøren påtar seg hele ansvaret for prosjektering og utførelsen. Alle som ønsker å bygge balkong må søke om tillatelse fra Plan – og bygningsetaten (PBE). En rekke hensyn vil da bli overveid, som byggets historiske og arkitektoniske karakter. For bygninger som er gullistet – altså verneverdige – vil kulturhistoriske verdier måtte ivaretas. Det er derfor viktig at man setter seg inn i hvilke reguleringer og verneverdier som er gjeldene for eiendommen. PBE og Byantikvaren har utarbeidet en balkongveileder som beskriver kravene for å få balkong, med retningslinjer for hvordan balkongen skal se ut og hvor de kan bygges. Her er det mye informasjon som kan være nyttig i forkant av prosessen. Når det gjelder byggeprosjekter som balkonger, er det krav om at digital byggesøknad blir sendt av fagperson. Det er generelt viktig med hjelp og oppfølging av fagfolk underveis i en slik byggeprosess. 

Før man kan søke må naboene varsles og eventuelle dispensasjoner og uttalelser fra andre myndigheter må innhentes. Det er særlig Byantikvaren og Bymiljøetaten som kan være relevante instanser. Sistnevnte må kontaktes om balkongen går ut over fortau eller friområder. 

Hvis dere har spørsmål om hvordan dere bør gå fram ved balkongutbygging, må dere gjerne kontakt deres forvalter for ytterlig informasjon.0 Kommentar

Powered by: Bloc