Styremedlemmers erstatningsansvar

Postet av OBF den 14. Des 2020


Som styremedlem i et eierseksjonssameie eller borettslag er det viktig å være klar over hvilket ansvar som hører med til rollen. Det generelle utgangspunktet er at styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger fra årsmøte/generalforsamling.


Burettslagslova inneholder bestemmelser om personlig erstatningsansvar for styremedlemmer i tilfeller der et styremedlem enten ved forsett eller uaktsomhet forsømmer sine plikter, jf. borettslagsloven § 12-1. Tilsvarende bestemmelser gjelder for eierseksjonssameier.


Med uaktsomhet menes avvik fra den handlingsnormen en normalt kan forvente av et styremedlem. Styreansvaret er et individuelt ansvar, som medfører at terskelen for uaktsomhet vil være avhengig av det konkrete styremedlemmets faglige bakgrunn og kompetanse.


For å sikre en forsvarlig drift av boligselskapet er det viktig at styremedlemmene sørger for blant annet:


  1. gode og signerte protokoller med en begrunnelsen for de vedtak som treffes
  2. overholdelse av reglene om flertallskrav
  3. forsvarlig likviditet i selskapet

Så lenge du som styremedlem «gjør så godt du kan», er terskelen for å komme i ansvar generelt sett høy. Det er viktig å sørge for å ha styreansvarsforsikring, i tillegg til bygnings- og rettshjelpsforsikring. Det er også viktig å kjenne sine begrensninger og søke bistand der det trengs. Juristene i Oslo og Omegn Boligforvaltning AS bistår gjerne ved behov for en nærmere redegjørelse av diverse juridiske spørsmål. Vi tilbyr også tilleggstjenester i form av blant annet hmsportal.no.  Oppdatert informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere ifm korona-virus

Postet av OBF den 16. Okt 2020

Denne våren, sommeren og høsten har vært annerledes for oss alle. Korona-pandemien har påvirket både arbeidslivet og vårt privatliv på mange måter. Selv om det er gjort mange tiltak for å gjenåpne samfunnet, er det fortsatt sterke begrensninger på mange områder. 


Her i OBF gjør vi det vi kan for at alle våre kunder skal kunne ha en så ordinær hverdag som mulig. nder hele pandemien har vi løpende iverksatt flere tiltak for å kunne opprettholde normal drift og begrense smittespredning til våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere. Det betyr blant annet at våre lokaler fortsatt er begrenset tilgjengelig for våre kunder. Vi ønsker gjennom dette å bidra til den nasjonale dugnaden. 

 

Vi er tilgjengelige for dere. Tilgjengeligheten på telefon og e-post er uendret, men vi har  ikke åpnet kontoret for ordinære kundebesøk. Som kunde og samarbeidspartner skal du fortsatt kunne stole på at vi gjør vårt beste for å holde hjulene i gang og yter god kundeservice. Bruk gjerne våre nettsider for å finne generell informasjon. Styremedlemmer har tilgang til informasjon via styreportalen. 


Vi vil følge opp utviklingen og fortløpende vurdere tiltak opp mot myndighetenes anbefalinger. Vedlikehold av vinduer

Postet av OBF den 25. Apr 2020

Vinduer er en del av yttervegger og fasader krever vedlikehold.

Eldre trevinduer har rammeverk av gammel malmfuru og er funksjonelle med godt vedlikehold. Nyere isolerglass vinduer har sperrelaminater i rammeverket og har en funksjonalitet med godt vedlikehold. 

Vinduer er utsatt for sol og regn og er utsatt for sterke fuktforandringer innenfra mot utsiden. Om vinduene er oljet, malt eller beiset er de eksponert for vær og vind og må vedlikeholdes. Vedlikeholdet gjelder om du har nye vinduer eller eldre vinduer. Eldre vinduer med enkelt glass og utvendig kittfals trenger egen ekspertise ved reparasjon og utskifting av rammeverk og glass. Dette utføres vanligvis av håndverkere.

Det første mange tenker på om våren, er å få vasket vekk skitt og smuss som har samlet seg på vindusflater og i karmene. Men det er vel så viktig å etterse at alt er som det skal være med vinduene. Gjør det derfor til en vane å sjekke tilstanden til vinduene hver vår.

Enkel vindusjekk:

  • Er malingen/overflatebehandlingen intakt? Der hvor overflatebehandling synlig mangler utbedres dette med tilsvarende produkter som er brukt tidligere. Husk at godt grunnarbeid er nøkkelen til et godt resultat. 
  • Vask vinduer og smyg (kanter og vinkler som omkranser vinduet, for eksempel vinduet er tilbaketrukket i fasadelivet) med husvaskmidler og skyll grundig rent etterpå. 
  • Kontroller med knivspiss hvis det er mistanke om fuktskade på vinduskarmer etc. Sjekk skaden og utbedre eller skift det trestykket som er fuktskadet. Gjør deretter nødvendig overflatebehandling.
  • Sjekk at alle tetteremser er intakt og ikke er overmalt og tilsatt beis etc. Dette gjør at tetteremsene ikke oppnår den kvalitet som er beregnet. Skift ut tetteremser der det er nødvendig. 
  • Sjekk alle festemidler som beslag, håndtak og skru til slik at alt beslag er festet.
  • Sjekk glideskinner og åpningsmekanismer og smør med olje. F.eks W40 olje på sprayboks.
  • Sjekk utvendig beslag og vannbrett slik at funksjonen for at vannet ledes ut og ikke inn i veggen. Om nødvendig, gjør utbedringer eller skifte vannrett. 


Gamle dører

Postet av OBF den 3. Mar 2020

Har du lagt merke til alle de forskjellige og iøynefallende dørene i Oslo? Kanskje er du så heldig å ha en original dør der du selv bor? Om ikke døren er fullt så fin som før, er kvaliteten på gamle dører ofte førsteklasses! Derfor kan det virkelig lønne seg å få den reparert, fremfor å bytte den ut. La oss ta en titt på hvordan dører har sett ut, og litt om vedlikehold.

Døren er det første man møter i huset. Derfor har inngangspartiet tradisjonelt vært en viktig og påkostet del av utsmykningen. De tidligste dørene hadde en enkel oppbygning: loddrette planker festet sammen av vannrette planker. Siden den gang har døren gjennomgått mange endringer. På 1700-tallet fikk man dører med innfelte treplater og glass. 1800-tallets dører og inngangspartier kjennetegnes ved de ulike stilperiodene. Sveitserstilen (trehus-stilen) hadde dypere utskjæringer og gjerne farget glass. Jugend-stilen kjennetegnes ved mye detaljer, og motiver fra dyre- og planteriket. Først på 1900-tallet ble glatte dører vanlig - de som er så typisk for funkisboligene fra 30-tallet. Visste du forresten at frem til ca. 1945 svingte dørene vanligvis innover? 

Hvorfor er døren slitt?

Vann og fuktighet er de verste fiendene for døren. Man kan jo bare tenke seg hva snø gjør med treverket når det blir liggende lenge. Jevnlig vedlikehold er derfor alfa omega! Hvis det er null håp for dørens fremtid, kan man alltids få laget en autentisk kopi. Dette vil harmonere med byggets øvrige arkitektur.

Det er mange som er opptatt av å bevare så mye som mulig av det opprinnelige. Husk derfor at byantikvaren kan gi tilskudd hvis man setter i stand opprinnelig inngangsdør. Byggogbevar har mange gode artikler om både reparasjon, fargevalg om dører, stilarter osv.

 

Kilde: 

https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/vindu-og-doer/artikler/doerer-og-porter-en-veiledning-fra-byantikvaren-i-oslo