Teknologinøytrale boliglover

Postet av OBF den 24. Mar 2021

Torsdag 1. april 2021 vil flere endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven tre i kraft. Årsmøter/generalforsamlinger som er kalt inn før denne fristen, kan likevel avholdes digitalt fra og med 1. april. Dette gjelder selv om innkallingen er sendt ut før denne datoen. 

Lovendringene går ut på å gjøre lovene mer teknologinøytrale og tilpasset dagens digitale virkelighet.

Med lovendringen vil vi få en rettslig likestilling av

  • Generalforsamlinger, årsmøter og styremøter med og uten fysisk oppmøte
  • Skriftlig (papirbasert) og elektronisk kommunikasjon mellom boligselskapene og dets eiere (beboere).
  • Skriftlig (fysisk) underskrift og elektronisk signatur på protokoller, stiftelsesdokumenter mv.

Styret får fullmakt til å avgjøre hvordan årsmøtet/generalforsamlingen skal avholdes. Ved ikke-fysisk avholdelse av årsmøtet, må styret gjøre en forsvarlighetsvurdering av møteform. Kriteriene som styret kan vurdere etter er blant annet:

  • hvem som bor i gården
  • hva slags saker som skal behandles
  • behovet for debatt

Videre er det tatt inn en sikkerhetsventil, slik at 2 eiere som minst har 10 % av stemmene kan kreve at årsmøtet/generalforsamlingen likevel skal avholdes fysisk. Et slikt krav kan tidligst fremsettes når eierne er gjort oppmerksom på hvilke saker som skal behandles, altså etter at innkallingen er sendt ut.

Vi i OBF står klare til å veilede styret i det nye regelverket.  

OBF benytter samtidig anledningen til å ønske alle våre kunder en riktig god påske.

 


0 Kommentar

Tilskudd til heis

Postet av OBF den 18. Mar 2021

Gjennom Husbanken kan borettslag og sameier få tilskudd til prosjektering og installasjon av heis. Det forutsettes av eiendommen har minimum 3 etasjer og at generalforsamling/årsmøte gjør vedtak om investering i heis.

Husbanken gir ikke tilskudd til utskifting av heis.

Søknadsfristen er 1. juni 2021.

Husbanken.no


0 Kommentar

Låsbare avfallskasser

Postet av OBF den 11. Mar 2021


Foto: Renovasjons  og gjenvinningsetaten

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo tilbyr henting av farlig avfall i perioden april til november. I  I tjenesten inngår at borettslag/sameier kan få låsbare kasser som settes på avtalt sted. Renovasjons- og gjenvinningsetaten henter kassen på samme sted etter ca en uke. 

Kassen skal være låst med kodelås. Styret avgjør hvem som skal kjenne koden. Avfallet som legges i kassen skal være tydelig merket - enten i originalemballasje eller merket på annen måte. 

Tjenesten bestilles av styreleder på Oslo Kommune nettsider. 0 Kommentar

Powered by: Naborom