Kan styret kreve tilgang til leilighetene for å gjennomføre vedlikehold?

Postet av OBF den 3. Aug 2022

Styret kan kreve å få komme inn i en leilighet i boligselskapet, men kun for å gjennomføre gyldig vedtatte vedlikeholdstiltak. I tillegg må eier varsles i forkant.


Fra tid til annen vil det være helt nødvendig med rehabilitering, tilsyn eller kontroll av felles installasjoner som gjerne strekker seg gjennom flere leiligheter. 


Det kan eksempelvis inkludere;

 • vann- og avløpsrør
 • ventilasjon
 • TV/bredbånd
 • brannsikring


Eiers ansvar å gjøre leiligheten tilgjengelig

For å gjennomføre disse installasjonene, er det ofte vesentlig å få tilgang til den enkeltes leilighet. Styret, eller den styret gir fullmakt, kan da kreve tilgang for å få dette gjennomført. Enten du som eier selv bor i den aktuelle leiligheten, eller leier den ut, er det ditt ansvar å gjøre leiligheten tilgjengelig på et angitt tidspunkt.


Varsel med rimelig frist

Styret skal med rimelig frist gi et forhåndsvarsel til beboerne om kommende prosjekter som krever tilgang til leilighetene. Omtrent 14 dagers varsel må anses som god nok frist. Dersom det likevel ikke gis tilgang på angitt tidspunkt til tross for et slikt varsel vil boligselskapet kunne kreve erstatning for merkostnader som måtte oppstå. 

Eierseksjonsloven § 33 omhandler sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. Her heter det at;
«seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner (…). Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.»Borettslagsloven § 5-17 (3) omhandler borettslagets vedlikeholdsplikt og sier at; 
«andelseigaren skal gi tilgjenge til bustaden for utføring av arbeid (…), og for ettersyn i høve til slikt vedlikehald, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomførast slik at det ikkje er til unødig ulempe for andelseigaren eller annan brukar av bustaden.»


Vi søker medarbeider: Erfaren jurist med interesse for boligrett

Postet av OBF den 2. Aug 2022

Til vår forvaltningsavdeling søker vi en erfaren jurist som ønsker å jobbe med eiendomsrett - hovedsakelig innen burettslags-, aksje- og eierseksjonsloven. Vi søker en person med noen års arbeidserfaring og som har interesse for faget, er løsningsorientert, har gode samarbeidsevner og vil yte det lille ekstra.


Les mer om og søk på stillingen på Finn.no


Vi ser frem til å høre fra deg!Nå kan styret håndtere all e-post i OBFportalen

Postet av OBF den 1. Aug 2022

For å sikre bedre kommunikasjon og tilgang, introduserer OBFportalen en teknologi som gjør det mulig for styret å integrere dagens e-post og samle alt på ett sted. 


Som styremedlem besøker man jevnlig OBFportalen i forbindelse med styrearbeidet. Her har man til nå blant annet kunnet signere viktige dokumenter, godkjenne fakturaer, samt få fullstendig oversikt over økonomien og beboerne i boligselskapet. For å gjøre styrearbeidet enda mer sømløst, lanserer vi nå løsningen som tilkobler e-posten dere i dag benytter som postkasse for boligselskapet, til OBFportalen. Det betyr at dere fremover vil kunne motta og svare på henvendelser enkelt i en løsning dere allerede bruker. 


Dere vil også enkelt kunne logge saker i innboksen som behandlet, eller knytte e-poster til saker som skal styrebehandles i et styremøte. Da opprettes en egen sak i styreprotokollen i OBFportalen. Alle i styret vil ha automatisk genererte signaturer, og man vil enkelt kunne se hvem som har behandlet, svart på og slettet meldinger i innboksen. 


Se hvordan man tilknytter styrets e-post i OBFportalen lengre ned i artikkelen. 


Gjelder kun for Gmail og Office 365

Ved lansering er det kun støtte for to e-postleverandører; Office 365 og Gmail. Det betyr at tjenesten dessverre ikke er tilgjengelig for boligselskap som benytter seg av annen e-postleverandør. 


Felles styrepostkasse – klare fordeler

Dersom styret i dag benytter privat e-postadresse i forbindelse med styrearbeid og henvendelser fra beboere, bør dere tenke dere om. Det er klare fordeler ved å opprette en egen e-postadresse som beboere kan henvende seg til. I tillegg til at alle i styret kan besvare samme e-postkonto, er det enklere å overføre arbeidet til nye styremedlemmer, samtidig som man unngår at viktig historikk går tapt ved fratredelse. Les mer om hvorfor styret ikke bør bruke privat e-post i styrevervet.


 

Slik kobler du styrets e-post til OBFportalen

1. Logg inn i OBFportalen

(Dersom dere allerede har benyttet dere av denne tjenesten i OBFportalen, vil dere nå møte en melding på forsiden som forteller at dere må logge inn i styrets e-postkonto på nytt).


2. Gå til Kommunikasjon på venstre vertikale meny


3. Velg deretter Innstillinger i den horisontale menyen


4. Under «Styrets tilkoblede e-postkonto» har dere anledning til å legge til e-posten dere benytter i dag ved å klikke på «+ Legg til»


Velg videre fremgangsmåte for:

Gmail

5. Velg hvilken leverandør som gjelder for styrets e-postkonto – her «legg til Gmail konto».


6. Fyll inn e-postadresse og App passord for Gmail. 7. For å opprette et App passord, må følgende gjøres: 

 1. Åpne en ny fane i nettleser, og logg inn på styrets Gmail-konto ved å gå til https://gmail.com 2. Gå til konto og trykk på «Administrer Google-kontoen din». 3. Velg «Sikkerhet i menyen til venstre. 4. Påse at «Totrinnsbekreftelse» er slått på for denne kontoen.


 5. Klikk deretter på «App-passord» (krever at passord til e-postkonto må skrives inn på nytt) 6. I første nedtrekksliste, velger man «E-post», og i andre nedtrekksliste velger man «Annen (egendefinert navn)».


 7. Nytt felt fremkommer, her kan man navngi koblingen, eksempelvis «E-post i Portalen». Trykk så på «Generer».


 8. Google vil nå gi et App-passord som skal benyttes for å koble til i OBFportalen. Skriv ned passordet før du går tilbake i OBFportalen.
  Gå så tilbake til OBFportalen.


8. Skriv inn det generte App-passordet i feltet for dette, mellomrom er ikke nødvendig. Trykk deretter på «konfigurer»9. E-post er nå konfigurert og OBFportalen vil kunne sende og motta e-post ved bruk av denne e-postkontoen. Tilkoblet konto vises med rett e-postadresse i feltet «Styrets tilkoblede e-postkonto». 

Tips:
Dersom du fortsatt opplever problemer med å koble opp styrets Gmail konto, kan det være at innstillingene for IMAP ikke er aktivert for deres konto. For å aktivere dette, går du til følgende plass:
Trykk på tannhjulet oppe til høyre i deres Gmail konto -> Se alle innstillinger og velg fanen «Videresend og POP/IMAP». Aktiver IMAP-tilgangen.

Office 365


5. Velg hvilken leverandør som gjelder for styrets e-postkonto - her «legg til Gmail konto»

6. Fyll inn e-postadresse. Trykk deretter på «Konfigurer».7. I neste steg fyller du igjen inn styrets e-postadresse, for deretter å skrive inn tilhørende passord. Avslutt med «Logg på». 


8. Dersom kontoen er satt opp med to-trinns verifisering, vil dere få opp at identiteten må bekreftes. Følg videre steg og motta kode per SMS. Avslutt med «Kontroller». 


9. I neste steg må du bekrefte at du gir OBFportalen tilgang til styrets e-postkonto. Trykk på «Godta». 

 

10. Som et ekstra ledd og sikring at det er styrets e-postadresse du kobler til i OBFportalen, må du i dette steget bekrefte at tilkoblingen som gjøres er korrekt. 

Trykk «Bekreft» dersom alt er korrekt. 

 


Skulle du vet uhell ha skrevet feil, trykker du «Avbryt». For å starte prosessen for tilkobling på nytt, går du tilbake og begynner fra steg «3»


11. Tilkoblingen er nå gjennomført og OBFportalen er tilkoblet styrets epostkonto. Tips:
I dagens samfunn er det mange som er pålogget Office365 i nettleseren fra før i forbindelse med privat/jobb e-post. Det er viktig at man sjekker at det er korrekt og ønsket e-postkonto man forsøker å koble til.
Skulle det være forskjell på e-postkontoen som er oppgitt i steg 7 og den innloggede kontoen i Office, vil OBFportalen stoppe prosessen og du vil få beskjed om å starte prosessen på nytt.