Barnevogner er brannfeller

Postet av OBF den 10. Apr 2019

Å avdekke HMS-avvik er ikke alltid like åpenbart. Hvem skulle tro at barnevogner som oppbevares i trappeoppganger, kan utgjøre en brannrisiko? Det gjør de dessverre, og årsaken er de syntetiske materialene man finner i vognens dyne, regntrekk og leker. Faktisk kan en påtent barnevogn stå i fyr og flammer i 10-15 minutter, og samtidig utvikle giftige gasser og røyk. I tillegg blir vogner ofte plassert i nærheten av annet brennbart materiale. En slik vogn-brann innebærer en blokkering av trappeoppgangen, noe som er kritisk når det er bygårdens eneste oppgang. Oslos gater har mange bygårder fra slutten 1800-tallet, og slike bygårder ble sjeldent bygget med mer enn en trappeoppgang. Heldigvis tar ikke barnevogner fyr av seg selv, men det har vært tilfeller av ildspåsettelse i Oslo.

Det er flere HMS-tiltak som kan gjennomføres for å forebygge slike hendelser. For å hindre at uvedkommende tar seg inn i oppganger, er det viktig å påse at dører til oppganger og portrom alltid er låste. For å sikre frie rømningsveier, er det mange bygårder som innfører regler for hva som kan oppbevares i oppgangene. Noe å tenker over i deres HMS-arbeid?

Se full artikkel:  https://www.aftenposten.no/osloby/i/2do1v/--Barnevogner-er-brannfeller


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.