Airbnb utleie

Postet av OBF den 5. Jul 2019

Ikke sjelden dukker det opp spørsmål omkring Airbnb-utleie på årsmøtene. Fenomenet er relativt nytt, regelverket er forskjellig for henholdsvis borettslag/sameier, og i tillegg er det nylig blitt vedtatt lovendringer. Vi har derfor samlet noen av de vanligste problemstillingene her!

1. Hva er forskjellen på regelverket for borettslag og sameier?

En av de største forskjellene er at eiere i borettslag er pliktet til å søke styret - og få samtykke - før de kan kortidsutleie sin andelsleilighet. Eiere i sameier trenger ikke søke styret for godkjenning av Airbnb-utleie. Derimot står eiere i borettslag fritt til å kortidsutleie deler av sin andel/leilighet, så lenge eieren selv bor der.

2. Hvor lenge kan jeg kortidsutleie leiligheten? 

Nye bestemmelser i Eierseksjonsloven begrenser hvor ofte man kan kortidsuteleie. Grensen er satt til 90 døgn, men det kan vedtektsfestet at grensen endres fra inntil 60 døgn opptil 120 døgn. En slik vedtektsendring må stemmes over ved et årsmøte.

Det er viktig å notere seg at hyppig utleie kan også betraktes som en næring, da vil andre skatteregler gjelde.

3. Vi er mange som er misfornøyde med Airbnb-utleie, kan sameiet vårt forby slik kortidsutleie?

I praksis er dette svært vanskelig, da det krever en tilslutning fra alle seksjonseiere om å forby Airbnb-utleie. Derimot kan man begrense utleiemulighetene, ved å vedta at max. grensen for kortidsutleie settes ned fra 90 døgn til 60 døgn. Dette må da stemmes over ved et årsmøte.

4. Hvordan kan jeg klage på Airbnb-gjester?

Noen naboer opplever at Airbnb-gjester bryter husordensregler ved f.eks at det bråkes for mye/sent og at søppel ligger igjen i oppganger. Andre opplever misnøye med hyppig inn- og utflytting i bygget. Dersom du ønsker å klage gjøres dette som normalt til styret. Klagen vil derimot gjelde eieren, som står ansvarlig for at reglene følges.

Til sist ønsker vi å trekke frem erfaringer og tiltak som kan bidra til å opprettholde et godt bomiljø, når man benytter seg av Airbnb-ordningen:

  • Informer alltid gjestene om regler for støy. 
  • Lag en detaljert beskrivelse av hvor f.eks. hvor søppel skal kastes, hvis du ikke har mulighet til å vise dette selv. 
  • Noen eiere har valgt å informere nærmeste naboer når de leier ut, for å skape forutsigbarhet.
  • Husk at du som eier er ansvarlig for at husordensregler følges, så forsikre deg alltid om at gjestene er kjent med reglene.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.