Teknologinøytrale boliglover

Postet av OBF den 24. Mar 2021

Torsdag 1. april 2021 vil flere endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven tre i kraft. Årsmøter/generalforsamlinger som er kalt inn før denne fristen, kan likevel avholdes digitalt fra og med 1. april. Dette gjelder selv om innkallingen er sendt ut før denne datoen. 

Lovendringene går ut på å gjøre lovene mer teknologinøytrale og tilpasset dagens digitale virkelighet.

Med lovendringen vil vi få en rettslig likestilling av

  • Generalforsamlinger, årsmøter og styremøter med og uten fysisk oppmøte
  • Skriftlig (papirbasert) og elektronisk kommunikasjon mellom boligselskapene og dets eiere (beboere).
  • Skriftlig (fysisk) underskrift og elektronisk signatur på protokoller, stiftelsesdokumenter mv.

Styret får fullmakt til å avgjøre hvordan årsmøtet/generalforsamlingen skal avholdes. Ved ikke-fysisk avholdelse av årsmøtet, må styret gjøre en forsvarlighetsvurdering av møteform. Kriteriene som styret kan vurdere etter er blant annet:

  • hvem som bor i gården
  • hva slags saker som skal behandles
  • behovet for debatt

Videre er det tatt inn en sikkerhetsventil, slik at 2 eiere som minst har 10 % av stemmene kan kreve at årsmøtet/generalforsamlingen likevel skal avholdes fysisk. Et slikt krav kan tidligst fremsettes når eierne er gjort oppmerksom på hvilke saker som skal behandles, altså etter at innkallingen er sendt ut.

Vi i OBF står klare til å veilede styret i det nye regelverket.  

OBF benytter samtidig anledningen til å ønske alle våre kunder en riktig god påske.

 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Powered by: Naborom