Informasjon til Seksjonseiere i Sameiet Magnus Bergs gate 3/5 - september 2021

Postet av Heidi Strandvoll den 4. Jan 2022

Det nye styret valgt i vår, er godt i gang. 

Her er en kort oppdatering: 


Beboerportal planlagt tatt i bruk

OBF har en beboerportal under testing, vi i styret er med som piloter.

Vi ønsker å bruke denne til informasjon til sameierne, dere vil snart få tilbud om å delta, og vi håper alle takker ja når den kommer, så vi kan bruke dette som èn, felles kanal. 


Plan og Bygg - Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak.

Denne har alle fått i posten / Altinn.  Sammen med OBF er styret i ferd med å avklare hvilke begrensninger dette gir for vedtatte aktiviteter i gården, og om vi evt må søke om unntak for enkelte saker. 


Rammeavtale med Rørlegger Sentralen AS - 24/7 service

Vi har inngått en rammeavtale med Rørlegger Sentralen, som har 24/7 service. 

Pris for rammeavtalen er kr 110,- + mva pr seksjon, pr år, altså under kr 4.000 for gården. Avtalen inkluderer:  

  • 20% rabatt på rørleggertimer, materiell og oppdrag spyleavdelingen, utrykning utover normal arbeidstid skjer til gjeldende priser. 
  • Kostnadsfri vvs-inspeksjon av vvs-anlegg i bygget
  • Kostnadsfri rørinspeksjon ved inngåelse (avtalt for gården 14.10.)
  • Prioritert oppmøte
  • Mulighet for nøkkeloppbevaring

Vi som beboere får samme vilkår.  Avtalen kan fremlegges på forespørsel.

 Kontaktinfo:  Telefon 23 03 54 00 - telefonen har døgnvakt

MERK: Referanse oppgis: 400 69


Synkehull ved søppeldunkene, og kum i bakgården

Inspeksjon er gjort for å avdekke alvoret i synkehullet. I første omgang er det en lettelse av det ikke er forårsaket av at kloakkanlegget vårt er rast sammen, kummen i bakgården er en avrenning skum fra tak og gråvann (alt annet enn septik). Anlegget må utbedres. 

Reparasjon av kum og synkehull vil inngå i en plan som utarbeides etter endt inspeksjon av VVS 14.10. 

I mellomtiden skal vi sikre søppelrommet og hull midlertidig. 


Det var alt for nå

En fin dag ønskes.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.