Arbeidet med kjeller er i gang...

Postet av Eigil Gotaas den 7. Feb 2023

Som noen kanskje har merket, spesielt i første er kjellerriving i gang.  Nye boder blir bygget opp som i dag og i henhold til det som er informert tidligere fordelt etter bruken slik den var nå.  Tinglyste tegninger var ikke korrekte eller leselige.  En bod blir er solgt til sameier for den summen som er satt pr bod i årsmøtevedtak 2021.  Det er en bod igjen dersom det er interesse fra andre sameiere.

Lofts utbyggingen blir påstartet senere, og da vil vi komme tilbake med økonomisk status over kostnadene for kjelleroppussingen og hva som vil kreves av ekstrainnbetaling for å komplettere brannsikring, skifte vinduer og tak fratrukket det vi får utbetalt for loftsalget ved start og ved slutt.

Ny tegning over kjeller med fordelingen er vedlagt.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.