Presiseringer vedr. budsjett og innbetaling

Postet av Eigil Gotaas den 31. Mar 2023

Vedlagt følger revidert versjon av oppstilling der innbetalingen for juni er markert med ramme.  Ved slutten av året vil sameie betale tilbake 50 000 pr solgte loftsbod når leiligheter er ferdigstilte. Her er det også lagt inn beløp for den del av oppussingen Sequoia dekker i sin helhet som skifte av tak og brannsikring av oppganger. 

SeksjonsnrLeilighetsnr
Innebetaling
1101
233 333
2102
408 333
3103
116 667
4201
291 667
5202
437 500
6203
175 000
7301
291 667
8302
437 500
9303
175 000
10401
291 667
11402
437 500
12403
204 167

Nedenfor er foreløpig versjon av årsbudsjettet for sameiet, dette legges frem på årsmøte som vil avholdes i mai.  Innkalling sendes ut rett over påske.

 

 
Regnskap 2021Budsjett 2022Budsjett 2023
Inntekter


Felleskostnader og inntekter645 372645 303645 303
Sum645 372645 303645 303
Ekstraordinære inntekter005 975 000
Sum andre inntekter005 975 000
Sum645 372645 3036 620 303
Driftskostnader


Forretningsførsel og revisjon62 71865 40067 000
Lønn og honorarer32 13125 10225 102
Vedlikehold115 566120 0008 578 300
Eksterne tjenester56 88936 50040 500
Kabel-tv og bredbånd41 13842 60045 600
Forsikring69 57273 00081 300
Kommunale avgifter160 862167 300192 000
Brensel og strøm8 34812 00012 000
Andre driftsutgifter30 18118 500568 500
Sum577 404560 4029 610 302
Driftsresultat67 96884 901−2 989 999
Finansinntekt- og kostnad


Renteinntekter2651 0001 000
Rentekostnad24 61124 19933 274
Andre finansposter7 48000
Resultat av finansinntekt- og kostnad−16 866−23 199−32 274
Årsresultat51 10361 702−3 022 273
Budsjettmessige poster


Avdrag lån−34 229−35 067−32 584
Opptak lån−34 229−35 0672 957 416
Endring i disponible midler16 87426 635-64 857

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.