Som kunde i OBF har styret tilgang til Styreportalen hvor all fakturabehandling gjøres elektronisk. HMS-arbeidet blir enklere med et HMS-system. Ved hjelp av hmsportal.no kan styrene gjennomføre HMS-arbeidet elektronisk.

Styreportal

Styreportalen er en enkel og effektiv løsning som gir styret tilgang til tjenester 24 timer i døgnet. Styreportalen gjør styrearbeidet enklere og raskere. Samtidig sikrer styreportalen nåværende og kommende styrer oversikt og tilgjengelighet til alle viktige dokumenter.


For å forenkle og effektivisere styrets arbeid, har dere tilgang til styreportal. Her finnes relevant informasjon for dere som boligselskap. All fakturabehandling gjøres via styreportalen.


I styreportalen har styret blant annet tilgang til:

 • Elektronisk fakturagodkjenning – varsel om nye fakturaer sendes på e-post
 • Regnskapstall- og oversikt og budsjett
 • Økonomirapporter
 • Oversikt over tidligere betalte fakturaer
 • Dokumentarkiv for lagring av budsjetter, regnskaper, protokoller og årsberetninger etc.
 • Forsikringsavtaler og skadesaker
 • Nyhetsbrev og rundskriv
 • Styreportalen utvides løpende med nye funksjoner som kan gjøre styrets arbeid enklere.

Hmsportal.no

For å forenkle og kvalitetssikre HMS-arbeidet i boligselskaper har OBF utviklet hmsportal.no. Gjennom portalen får styret oversikt over hvilke områder som normalt faller inn under HMS-ansvaret. Til hvert område er det tilknyttet sjekklister som forenkler gjennomføringen av kontroller.


Styret fordeler selv oppgavene ut fra hvilket ansvar den enkelte skal ha i HMS-arbeidet. Den ansvarlige for sjekklister og tiltak blir varslet i tide til at oppgavene kan bli gjennomført.


Med hmsportal.no får styret:

 • et enkelt og brukervennlig verktøy for gjennomføring av Internkontroll
 • en fleksibel løsning som enkelt kan tilpasses boligselskapets behov
 • et verktøy som gjør HMS-arbeidet systematisk, oversiktlig og enkelt
 • sjekklister for å ivareta sikkerheten i eget bomiljø
 • varsling av alle HMS-oppgaver via epost og eventuelt SMS
 • oversikt over utførte og utestående HMS-aktiviteter


Alle kunder som har inngått avtale om hmsportal.no, har tilgang til bistand i sitt HMS-arbeide. Ta kontakt for en samtale om HMS.

OBFgunstig.no

Planlegger eller vurderer dere prosjekter? Da kan det lønne seg å ta en titt på de ulike tilskuddsordningene som finnes. Enten dere vurderer små eller store prosjekter, kommer økonomisk støtte uansett godt med. For å gjøre prosessen enklere for dere, har vi samlet relevante tilskuddsordninger, samt andre nyttige lenker, på ett sted – OBFgunstig.no.


Tilskuddsordningene der ute er både kommunale og private. Alle med samme hensikt; å senke terskelen for å gjennomføre prosjekter som bidrar til alt fra bedre energiutnyttelse til tryggere sykkelparkering. En gjenganger i tillegg at bærekraft står i fokus. Det skal rett og slett lønne seg å foreta grønne valg.


Vi anbefaler derfor alle våre kunder å innlemme besøket til OBFgunstig.no i rutinen når dere skal vurdere eller gjennomføre prosjekter som innebærer finansielle investeringer. 

Kontakt oss