KUNDEPORTALER


Som kunde i OBF har styret tilgang til Styreportalen hvor all fakturabehandling gjøres elektronisk. HMS-arbeidet blir enklere med et HMS-system. Ved hjelp av hmsportal.no kan styrene gjennomføre HMS-arbeidet elektronisk.
 

Styreportal

Styreportalen er en enkel og effektiv løsning som gir styret tilgang til tjenester 24 timer i døgnet. Styreportalen gjør styrearbeidet enklere og raskere. Samtidig sikrer styreportalen nåværende og kommende styrer oversikt og tilgjengelighet til alle viktige dokumenter.

For å forenkle og effektivisere styrets arbeid, har dere tilgang til styreportal. Her finnes relevant informasjon for dere som boligselskap. All fakturabehandling gjøres via styreportalen.

I styreportalen har styret blant annet tilgang til:

 • Elektronisk fakturagodkjenning – varsel om nye fakturaer sendes på e-post
 • Regnskapstall- og oversikt og budsjett
 • Økonomirapporter
 • Oversikt over tidligere betalte fakturaer
 • Dokumentarkiv for lagring av budsjetter, regnskaper, protokoller og årsberetninger etc.
 • Forsikringsavtaler og skadesaker
 • Nyhetsbrev og rundskriv
 • Styreportalen utvides løpende med nye funksjoner som kan gjøre styrets arbeid enklere.Hmsportal.no

For å forenkle og kvalitetsikre HMS-arbeidet i boligselskaper har OBF utviklet hmsportal.no. Gjennom portalen får styret oversikt over hvilke områder som normalt faller inn under HMS-ansvaret. Til hvert område er det tilknyttet sjekklister som forenkler gjennomføringen av kontroller.

Styret fordeler selv oppgavene ut fra hvilket ansvar den enkelte skal ha i HMS-arbeidet. Den ansvarlige for sjekklister og tiltak blir varslet i tide til at oppgavene kan bli gjennomført.

Med hmsportal.no får styret:

 • et enkelt og brukervennlig verktøy for gjennomføring av Internkontroll
 • en fleksibel løsning som enkelt kan tilpasses boligselskapets behov
 • et verktøy som gjør HMS-arbeidet systematisk, oversiktlig og enkelt
 • sjekklister for å ivareta sikkerheten i eget bomiljø
 • varsling av alle HMS-oppgaver via epost og eventuelt SMS
 • oversikt over utførte og utestående HMS-aktiviteter


Alle kunder som har inngått avtale om hmsportal.no, har tilgang til bistand i sitt HMS-arbeide. Ta kontakt for en samtale om HMS.Kontakt oss
Powered by: Bloc