Nøkkelbestilling
Skademelding
Adresseendring
Ikon: Kalkulator

Dersom kravet er gått til inkasso, kan du logge inn i selvbetjeningsportalen til Klare Inkasso for enklere håndtering. Her vil du finne oversikt og status gjeldende mottatt krav og eventuelt tidligere krav. Du kan også ta direkte kontakt med Klare Inkasso på kundeservice@klarefinans.no eller 75 40 36 00.

Logg inn for selvbetjening

Styret har ansvaret for vedlikehold av alt det utvendige, som fasade og tak, oppganger og andre fellesarealer. Du har selv ansvaret innenfor boligens fire vegger og må vedlikeholde boligen din slik at det ikke oppstår skader og ulemper for andre. Du kan innrede og pusse opp som du vil, så lenge det ikke påvirker bærende konstruksjoner eller fellesdelen av rørsystemet, ventilasjonen eller elektriske anlegg. 

Sjekk vedtekter og husordensregler for hvilke rettigheter og plikter som gjelder der du bor.

Se vanlige spørsmål og svar

Om Borettslag

Et borettslag eies i fellesskap av de som bor der. Leiligheter i borettslag er knyttet til en andel i borettslaget. Beboerne er andelseiere og har bruksrett til egen bolig. Det er borettslaget som eier bygningene og eiendommen. 


Borettslaget kan ta opp et felles lån med pant i fellesarealene for å finansiere utgifter til vedlikeholdsarbeid. Felleskostnadene i et borettslaget dekker renter og avdrag på fellesgjelden samt kostnader knyttet til vaktmester, ytre vedlikehold, strøm i fellesrom, offentlige avgifter og liknende. Hver andelseier betaler sin del av de månedlige felleskostnadene. 

Om eierseksjonssameie

Leiligheter i et sameie består av selveierboliger; kalt eierseksjoner. Et eierseksjonssameie er en sammenslutning av eiere. I et eierseksjonssameie er det den enkelte sameier som har eierrådighet over boligen, og bare den enkelte sameier som kan pantsette sin seksjon.


Eierseksjonssameier har ikke samme mulighet som borettslag til å ta opp felleslån med sikkerhet i eiendommen. Selv om sameiet ikke nødvendigvis har fellesgjeld, må beboer likevel betale månedlige felleskostnader som skal dekke sameiets felles utgifter til vedlikehold, forsikring, drift og annet som beboerne deler på.


Ikon: Kalkulator

Som sameier i et sameie kan du normalt leie ut boligen din. I noen tilfeller kreves det godkjennelse fra styret. Sjekk derfor sameiets vedtekter før du leier ut.

Utleie i borettslag er mer begrenset enn i eierseksjonssameier. Generelt sett skal du ha bodd i boligen i minst ett år før du kan leie ut, og da kun for tre år om gangen. Utleie skal søkes styret og styret skal til enhver tid ha informasjon om hvem som bor i leiligheten. Styret i borettslaget skal godkjenne utleieforholdet og den nye leietakeren. 

Leietakeren har den samme plikten som andelseieren til å følge ordensreglene. Under leieperioden er andelseier ansvarlig for innbetaling av felleskostnader og vedlikehold av boligen.