OM OBF REGNSKAPSBYRÅ


OBF Regnskapsbyrå AS tilbyr tjenester som sikrer trygghet og forutsigbarhet i økonomien.


Trenger du hjelp med regnskap?

Styret er ansvarlig for boligselskapets økonomi, og mange søker derfor profesjonell hjelp for å ivareta disse oppgavene. OBF Regnskapsbyrå AS har lang erfaring med faste tjenester som fakturabehandling, kjøring av lønn og honorarer, årsregnskap, rapporter, regnskapsførsel og budsjettering. Våre regnskapsførere hjelper styrer i borettslag, sameier, boligaksjeselskap og huseierforeninger. God oversikt over økonomi gir trygghet, og vi skreddersyr en løsning som gir deg denne tryggheten og kontroll.

Hvorfor velge OBF Regnskapsbyrå?  

  • Som kunde hos oss får du tilgang til en styreportal med elektronisk fakturagodkjenning. Her kan du også ta ut økonomirapporter ved behov.
  • Alle kunder tildeles en erfaren kontaktperson som følger opp den faste regnskapsførselen. Kontaktpersonen er tilgjengelig for økonomirelaterte spørsmål.
  • Effektive rutiner for innkreving av felleskostnader og restanser.
  • Våre regnskapstjenester passer for store og mindre boliglag, vi tilpasser oss dine behov.
  • Våre autorisert regnskapsførere kan lovverket, og all rapportering til myndigheter utføres forskriftsmessig.

Kontakt oss gjerne for en kartleggingssamtale.Regnskap Norge er regnskapsbransjens kompetanseorganisasjon, med medlemsbedrifter som står for rundt 80 prosent av omsetningen i bransjen


4 grunner til å velge et regnskapsbyrå som er medlem av Regnskap Norge:

Krav til etterutdanning. Alle medlemsbyråer er autoriserte. Regnskap Norge tilbyr en utstrakt informasjons- og kursvirksomhet og faglig rådgivning som bidrar til at medlemmene er faglig oppdatert.

Kvalitetskontroll, Alle medlemsbyråer kontrolleres jevnlig. Kontrollene bidrar både til at medlemsbyråene har god kvalitet i det daglige arbeidet og at pålagte lover og bransjestandarder følges.

Forsikringer, Medlemsbyråene har forsikringer som dekker eventuelle økonomiske tap kundene måtte lide som følge av feil fra regnskapsførers side.

Disiplinærsystem. Misfornøyde kunder skal kostnadsfritt kunne klage på regnskapsfører.OBF Regnskapsbyå AS er et autorisert regnskapsførerselskap som tilbyr regnskapstjenester til boligselskaper. Selskapet er et heleid datterselskap av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS.  


Svein Åge Mjøsund er daglig leder og autorisert regnskapsfører. 

Kontaktinformasjon: tlf 996 98 694 / sam@obf.no


Selskapets styre består av:

Styreleder Hans Laaveg
StyremedlemThomas N. Knudtzon
StyremedlemRune Bjerkestrand


KONTAKTINFORMASJON OBF REGNSKAPSBYRÅ AS

Besøksadresse 
 Sandakerveien 64
 0484 Oslo

Kontakt
 regnskap@obf.no
 Tlf: 22 12 23 40
 Fax: 22 12 23 50

Postadresse 
 Postboks 4301 Nydalen
 0402 Oslo