OM OBF REGNSKAPSBYRÅ


OBF Regnskapsbyrå AS tilbyr tjenester som sikrer trygghet og forutsigbarhet i økonomien.


Trenger du hjelp med regnskap?

Styret er ansvarlig for boligselskapets økonomi, og mange søker derfor profesjonell hjelp for å ivareta disse oppgavene. OBF Regnskapsbyrå AS har lang erfaring med faste tjenester som fakturabehandling, kjøring av lønn og honorarer, årsregnskap, rapporter, regnskapsførsel og budsjettering. Våre regnskapsførere hjelper styrer i borettslag, sameier, boligaksjeselskap og huseierforeninger. God oversikt over økonomi gir trygghet, og vi skreddersyr en løsning som gir deg denne tryggheten og kontroll.

Hvorfor velge OBF Regnskapsbyrå?  

  • Som kunde hos oss får du tilgang til en styreportal med elektronisk fakturagodkjenning. Her kan du også ta ut økonomirapporter ved behov.
  • Alle kunder tildeles en erfaren kontaktperson som følger opp den faste regnskapsførselen. Kontaktpersonen er tilgjengelig for økonomirelaterte spørsmål.
  • Effektive rutiner for innkreving av felleskostnader og restanser.
  • Våre regnskapstjenester passer for store og mindre boliglag, vi tilpasser oss dine behov.
  • Våre autorisert regnskapsførere kan lovverket, og all rapportering til myndigheter utføres forskriftsmessig.

Kontakt oss gjerne for en kartleggingssamtale.

OBF Regnskapsbyå AS er et autorisert regnskapsførerselskap som tilbyr regnskapstjenester til boligselskaper. Selskapet er et heleid datterselskap av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS.  

Svein Åge Mjøsund er daglig leder og autorisert regnskapsfører. 

Kontaktinformasjon: tlf 996 98 694 / sam@obf.no


Selskapets styre består av tre representanter. 

Styreleder:       Hans Laaveg

Styremedlem: Thomas N. Knudtzon

Styremedlem: Per B. Wright

KONTAKTINFORMASJON OBF REGNSKAPSBYRÅ AS

Besøksadresse 
 Sandakerveien 64
 0484 Oslo

Kontakt
 regnskap@obf.no
 Tlf: 22 12 23 40
 Fax: 22 12 23 50

Postadresse 
 Postboks 4301 Nydalen
 0402 Oslo


Powered by: Bloc