Image of a woman taking a photo.

Når utbetales styrehonorar?


Når man mottar styrehonoraret, avhenger av flere faktorer. Kanskje ønsker du å skatte annerledes enn hva som er listet opp i skattekortet? I denne artikkelen forklarer vi derfor enkelt hvilke steg styret må følge og når dere kan forvente å få utbetalt styrehonoraret. 

Publisert: 13.05.2022

Hvem vedtar styrehonorar?

Uansett type boligselskap, skal det avholdes årsmøte eller generalforsamling i løpet av våren/tidlig sommer. Her blir andelseierne/aksjonærene enige om hvilket beløp sittende styre skal motta for siste års arbeid. I tillegg til det, må styret ta stilling til hvordan honoraret skal fordeles mellom styremedlemmene. Styreleder får ofte en større andel av honoraret, men det er ikke gitt og avhenger ofte av arbeidsmengden til hvert enkelt styremedlem.


Hvor mye er vanlig å ta i styrehonorar?

Her er det stor variasjon. Faktorer som kan spille inn er boligselskapets størrelse, økonomi og styrets arbeidsmengde. Fjorårets tall for boligselskaper i OBF, viste et gjennomsnitt på 1.837 per enhet. 


I listen nedenfor har vi fordelt gjennomsnittet på boligselskapets størrelse. 
Antall enheterGjennomsnittlig styrehonorar 1 – 35Kr 2.19936 – 70Kr 1.75171 eller flereKr 1.453


 • Les også: Hvor mye er vanlig i styrehonorar?


Når utbetales styrehonorar?

Når styrehonoraret for ditt boligselskap utbetales, avhenger blant annet av når dere har avholdt årsmøtet/generalforsamlingen. Når beløpet er fastsatt og styret har fordelt honoraret, må det fylles ut og signeres et styrehonorarskjema i OBFportalen (også kjent som Styreportalen). 


Det er viktig at vi i OBFportalen har følgende opplysninger om mottaker av styrehonorar:

 • Navn
 • Fødsels- og personnummer
 • Beløp (andel av styrehonorar fordelt på styremedlemmer)
 • Kontonummer


Styrehonorar utbetales den 15. i måneden. Det forutsetter at styret har signert styrehonorarskjemaet i OBFportalen senest 5. den samme måneden. Oversender man skjemaet senere enn dette, kan man forvente å motta honoraret 15. påfølgende måned.


Hvordan fylle ut skjema for styrehonorar?

Styrehonorarskjemaet finner dere i OBFportalen.

 1. Logg inn
 2. Velg «Økonomi» i den vertikale menyen til venstre
 3. Gå til «Godtgjørelser» i den horisontale menyen øverst
 4. Velg styrehonorar i fanen
 5. Klikk på «+ Nytt skjema for styrehonorar» og fyll inn informasjonen
 6. Signer


Hvor mye må jeg skatte av styrehonoraret?

Skattetrekket bestemmes av ditt personlige skattekort. Dersom du ønsker et annet skattetrekk, kan du endre denne ved å ta kontakt med din forvalter i OBF. 

Vær også oppmerksom på at styrehonorar på 1000 kr eller lavere er unntatt skatteplikt. 

OBS!
OBF kan ikke sette en lavere skattesats enn det skattekortet sier – kun høyere. Det betyr at dersom du ifølge skattekortet skal betale 30 %, men ønsker å skatte 25 %, er ikke det mulig å endre.