SEMINARER HØSTEN 2019

 

Velkommen til gratis frokostseminarer høsten 2019 hos Oslo og Omegn Boligforvaltning. Seminarene vil ha en varighet på 1 time - fra kl 08.00 til kl 09.00. Du er velkommen fra kl 07.45 for enkel frokostservering. 

Nedenfor finner du en oversikt over vår seminarrekke denne høsten. Vi håper noen av seminarene virker interessante, og du ønsker å delta på en, flere eller alle. Påmelding gjør du ved å registrere deg på de aktuelle datoene.  

Dersom noen av seminarene blir fulle og du derfor ikke får plass på første seminar, vil vi vurdere å sette opp ytterligere seminarer.

ToRSDAG 

19. september

Påmelding Styrets ansvar

Styrets ANSVAR

Advokat Paal Haugaard, partner i Bing Hodneland DA, og jurist Anette Johnsen i OBF vil sette styrene inn i de viktigste oppgavene og ansvaret styret har. Du  vil få en veiledning i håndtering av vervet. 

Seminaret passer for både nye og erfarne styremedlemmer.

TIRSDAG 

24. september

ALTERNATIV KOSTNADSFORDELING

Kostnader mellom andelseier/seksjonseier skal i utgangspunktet fordeles etter sameierbrøk, eller fastsatte retningslinjer i bygg- og finansieringsplanen. Jurist Anette Johnsen i OBF vil gi en oversikt over utgangspunktene for når kostnader kan fordeles på en annen måte, og hva som skal til for å endre fordelingsnøkkelen. 

onsdag

2. oktober

Påmelding Lading av elbil

lading av elbil

Ved ny eierseksjonslov som trådte i kraft 01.01.2018 fikk seksjonseiere som disponerer parkeringplass rett til å etablere ladestasjoner for el- og hybridbilder, forutsatt styrets samtykke og at det ikke foreligger saklig grunn til nektelse. Nå er det imidlertid foreslått endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven som vil redusere boligselskapets muligheter til å utsette tilrettelegging for lading av el-bil. Advokat Paal Haugaard, partner i Bing Hodneland DA, og jurist Anette Johnsen i OBF vil gjennomgå regelverket for sameier og borettslag og gi en oversikt over praktiske probemstillinger som melder seg.

Kurset er aktuelt også for de som deltok på fjorårets seminar grunnet forslagene til lovendringer. 

TIRSDAG 

8. oktober

Påmelding Vedlikeholdsansvar

Vedlikeholdsansvar

Advokat Paal Haugaard, partner i Bing Hodneland DA, og jurist Anette Johnsen i OBF vil gi en oversikt over utgangspunktene for grensene går mellom boligselskapets og seksjonseier/andelseiers vedlikeholdsansvar går. Videre vil det gis veiledning i styrets beslutningsprosesser ved gjennomføring av vedlikeholdstiltak. 

TIRSDAG 

15. oktober

budsjettering og økonomistyring

Regnskapssjef og autorisert regnskapsfører Svein Åge Mjøsund, og jurist Mads Langeland i OBF vil gi en introduksjon til styrets budsjettarbeid høsten 2019, samt gi en veiledning for god og forsvarlig økonomistyring av boligselskapet. 

TIRSDAG 

22. oktober

Påmelding Styreportal

styreportal

Jurist Mads Langeland i OBF vil gi en introduksjon i styreportalens ulike funksjoner, med særlig fokus på fakturagodkjenning, rapporter og dokumenthåndtering.