Gå til HMSportal.no
Gå til OBFportalen
Gå til OBFgunstig.no

OBF heier på beboere som ønsker å bidra i den daglige driften av boligselskapet de bor. Oppgavene vil variere utfra størrelse på boligselskapet, hvilke planer det har og utfordringer som oppstår. Mens din rolle som styremedlem i utgangspunktet er klart definert i borettslagsloven og eierseksjonsloven, vil oppgavene variere utfra størrelse på boligselskapet, hvilke planer det har og utfordringer som oppstår. 


Sentrale oppgaver som styret skal håndtere i løpet av en styreperiode:

  • Holde oversikt over boligselskapets økonomi og likviditetsmessige situasjon.
  • Fastsette nivå på felleskostnader.
  • Planlegge og gjennomføre nødvendig vedlikehold.
  • Gjennomføre HMS-kontroller og iverksette nødvendige tiltak.
  • Håndheve boligselskapets regler, herunder vedtekter og husordensregler.
  • Avholde styremøter og føre protokoll fra møtene.


Som styremedlem skal du være trygg på at våre forvaltere og regnskapsførere hjelper dere med å holde oversikt, gjennomføre plikter og holde seg oppdatert til en hver tid.

Se vanlige spørsmål og svar

Har du styreverv i et boligsameie og har lyst til å teste hvor godt forberedt du er til å gjennomføre et årsmøte? Vi har laget en quiz hvor du får en gjennomgang av de vanligste spørsmålene og problemstillingene som oppstår i forbindelse med årsmøtet.


Test dine kunnskaper i vår Årsmøtequiz


Våren er sesong for gjennomføring av årsmøter og generalforsamlinger. Hva er det viktig at du som styremedlem passer på? 

Styret innkaller til årsmøte/generalforsamling. På forhånd skal styret varsle om tidspunkt for møtet og frist for innlevering av saker til behandling. I forkant av møtet må styret påse at årsregnskap og beretning er utarbeidet og godkjent. Agenda og dokumentasjon skal sendes beboerne i god tid før møtet. 

Sett deg inn i kravene til gyldige vedtak før møtet. Avhengig av tema og vedtekter kan det være strengere krav enn simpel flertall. På enkelte områder kreves tilslutning fra samtlige.

Alt om årsmøte/generalforsamling

Budsjettet er styrets arbeidsverktøy for å kunne drive god økonomisk planlegging. Budsjettet bør gi handlingsrom for styret, og bidra til stabile felleskostnader for eierne.

Det er mange forhold styret bør vurdere under budsjettprosessen. Hvordan er likviditeten i boligselskapet? Hvilket nivå skal felleskostnadene legges på? Hvilken muligheter er det for å gjøre endringer i det generelle kostnadsnivået? Hvilke behov er det for vedlikehold av bygningsmassen? Er det behov for å gjøre større investeringer i infrastruktur e.l.?

Et gjennomarbeidet budsjett fungerer som rettesnor for den økonomiske utviklingen gjennom året.


OBFportalen forenkler styrearbeidet

Enten du har brukt OBFportalen tidligere eller er helt ny, kan det være nyttig å få fullstendig oversikt over hvilke løsninger den kan by på. Med denne kan styrehverdagen bli vesentlig mer oversiktlig.

Les mer

Nå kan styret håndtere all e-post i OBFportalen

For å sikre bedre kommunikasjon og tilgang, introduserer OBFportalen en teknologi som gjør det mulig for styret å integrere dagens e-post og samle alt på ett sted.  

Les mer

Kontantstrøm i OBFportalen

Er styret usikre på hvordan den økonomiske situasjonen i boligselskapet er? Og hva betyr det egentlig at selskapet har god eller dårlig likviditet? I OBFportalen kan dere nå få fullstendig oversikt – til enhver tid – over boligselskapets økonomi.

Les mer