Om

0951 Portalen Borettslag

999999999
OBF, Sandakerveien 64, Postboks 4301

Styrets leder:

+47 47912473


Kontakt person
Hege Sandberg Krook

Forvalter:
AMR

Revisor: