top of page

Dekker arbeidsgiver bredbåndet ditt?

Dersom arbeidsgiver dekker ditt bredbånd hjemme, må du dokumentere kostnaden for å få den refundert.

Det mange ikke er klar over, er at bredbåndsleverandøren enkelt kan bekrefte dette overfor hele boligselskapet og spare eiere for mye tid.

Sist oppdatert:

15. november 2022

Noen får bredbånd betalt av arbeidsgiver. Da andel av månedlige kostnader som utgangspunkt ikke er spesifisert i fakturaen, tar mange kontakt med OBF som forretningsfører og ber om denne dokumentasjonen. Deres rådgiver vil i de tilfeller finne fakturaer fra leverandør, sjekke beløpet opp mot felleskostnader og skrive en spesifisert attest til hver enkelt eier som skulle ha behov for dette.


Nå er det mulig å forenkle denne prosessen.

Styret i boligselskapet kan helt enkelt kontakte nettleverandør og få utstedt en såkalt «bilagsattest». Denne kan alle eiere i boligselskapet benytte overfor sin arbeidsgiver. Enkelt, greit og tidsbesparende.

På den måten sikrer man at beløpet til enhver tid er riktig og dokumentert fra leverandør. Så fremt prisen ikke endres eller boligselskapet bytter leverandør, kan i prinsippet attesten gjenbrukes år etter år.


Eksempel på en bilagsattest for refusjon av bredbånd fra arbeidsgiver kan typisk være:


BILAGSATTEST - FOR REFUSJON AV BREDBÅND FRA ARBEIDSGIVER [Leverandør] og styret i [boligselskapet] bekrefter herved at beboerne betaler følgende i felleskostnader pr måned for tv- og internettaksess fra [leverandør] inklusiv mva.: [kr. XX ]. Boligselskapet har en [type avtale] med [leverandør] og kan velge mellom ulike alternativer. [Kryss av for riktig alternativ]


Vi oppfordrer våre styrer til å innhente en slik type bilagsattest fra nettleverandør og ha den tilgjengelig for eierne i boligselskapet. Ta gjerne kontakt med OBF ved spørsmål.

bottom of page