top of page

Styrearbeid

Fullmakt: Enkel og forståelig guide for boligeiere om stemmeregler

Innkalling til generalforsamling: Når og hva må den inneholde?

Valgkomité i borettslag og sameie: Alt du trenger å vite

Ekstraordinær generalforsamling - Gjennomføring steg for steg

Generalforsamling - protokoll og referat: Slik skriver du dem [Gratis mal]

Saksliste for årsmøte: Viktige temaer og beslutninger for deg som boligeier

Styrehonorar: Hva kan du egentlig forvente?

Hva er et årsregnskap? Når skal det leveres, av hvem og hvordan?

Styreleder i boligselskap – Ansvar og oppgaver

Årsmelding: Hvordan skriver du den? [Guide]

Årsmøte / Generalforsamling

Styrearbeid

Årsmøte / Generalforsamling

Innkalling

Årsregnskap

Saksliste

Årsmelding

Agenda

Valgkomiteen

Styrearbeid

Styret

Styreleder

Styrearbeid + kurs

Styrearbeid årshjul

Styrehonorar

Forretningsfører

Konstituering

Fullmakt

Protokoll

Ekstraordinært årsmøte

Forenklet generalforsamling

bottom of page