top of page
baerekraft_edited.jpg

Bærekraft

Vi har alle et ansvar for fremtiden.

OBFs miljøpolicy

Gjennom vår rolle som forretningsfører har vi påvirkning på mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Gode sosiale fellesskap er noe OBF anser som viktig både i egen virksomhet og ute hos kunder.

Vi ønsker dermed å være en bidragsyter som hjelper til å skape inkluderende beboerdemokratier og gode bomiljø. Samtidig ønsker vi å tilrettelegge for bærekraftig drift og vedlikehold av kundenes bygningsmasse.

barekraft.png

 OBF ønsker en grønn, trygg og bærekraftig verden. Derfor har vi innført små og store tiltak, slik at vi kan bidra til en bedre morgendag. 

Våre tiltak

Ha et tydelig klimalederskap og en transparent klimastrategi.

Arbeide dynamisk med forbedring av våre rutiner og prosedyrer innenfor klima og miljø.

Innføre og tilrettelegge for rutiner som reduserer risiko for forurensing.

Inspirere og påvirke våre samarbeidspartnere, kunder og leverandører etter beste evne for å redusere klimagassutslipp og annen skadelig miljøpåvirkning.

Tydeliggjøre kommunikasjon internt og eksternt om vårt klima- og miljøarbeid.

Sette søkelys på gjenbruk og håndtere avfall i henhold til prinsipper om sirkulærøkonomi.

Sikre et godt inneklima og luftkvalitet for å bidra til helse og trivsel.

Våre leverandører og samarbeidspartnere

OBF skal prioritere leverandører og samarbeidspartnere som enten er tredjeparts miljøsertifisert eller har en tydelig miljøpolicy. For å oppnå mer bærekraftige innkjøp må vi stille tydelige krav til oss selv og til våre samarbeidspartnere.

 

Alle våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Vi er et miljøfyrtårn

OBF er et sertifisert Miljøfyrtårn. Vi ble sertifisert i april 2023, og har nå et aktivt forhold til vår miljøpåvirkning. OBF har tatt konkrete og målbare skritt for å redusere vår miljøpåvirkning, både gjennom våre daglige aktiviteter og ved å implementere tiltak som forbedrer vårt miljøarbeid.

Som boligforvalter er vi klar over at vårt arbeid har innvirkning på miljøet og samfunnet rundt oss. Vår største mulighet til å kunne bidra i miljøpåvirkning er gjennom vår mulighet til å påvirke de rundt oss.

Derfor skal vi fremover jobbe for at kundene våre også får anledning til å bli mer bærekraftige enn det de er i dag.

Trygg og inkluderende arbeidsplass

Vi verdsetter våre ansatte, og legger til rette for et trygt og trivelig arbeidsmiljø. Ansatte skal bli ivaretatt  og vi skal beskytte arbeidstakers rettigheter. Det skal alltid tilrettelegges for et inkluderende, engasjerende og støttende arbeidsmiljø. 

OBF mener at inkludering og mangfold er en styrke og bidrar til å løse oppgaver på en bedre måte. Derfor er våre ansatte sammensatt med ulik kompetanse, fagkombinasjon og livserfaring.

Bærekraftshjulet -gjennomsiktig bakgrunn RGB (1).png

FNs bærekraftsmål x OBF

Vi har valgt ut fire bærekraftsmål som vi har funnet er relevante for OBFs virksomhet.

OBF jobber og tar våre valg rundt bærekraft og miljø i henhold til disse målene.  

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Hjelp oss å bli bedre

Hvis du har noen innspill til hvordan vi kan bli flinkere innenfor miljø- og samfunnspåvirkning, håper vi du sender oss en e-post til firmapost@obf.no med emnefeltet "Bærekraft og samfunnsansvar". 

Kanskje ønsker du å se vårt klimaregnskap?

Du kan enkelt få oversikt over vårt klima avtrykk ved å klikke her. 

bottom of page