top of page

Boligforvaltning

Våre kunder er opptatt av å ha en trygg og serviceorientert samarbeidspartner i det daglige arbeidet. Vi er opptatt av å innfri forventninger.

Som kunde hos oss har dere en fast rådgiver som over tid blir kjent med styret og boligselskapet. Det vet vi at mange kunder setter pris på.

Sist oppdatert:

8. juni 2023

Hva er boligforvaltning?

Boligforvaltning innebærer håndtering av den daglige driften i et boligselskap. Som kunde i OBF har du en fast rådgiver som kjenner boligselskapet og forvalter selskapet på en ryddig måte i tråd med lover og forskrifter.


Våre tjenester

OBF tilbyr tjenester som sikrer at verdiene blir forvaltet på en god måte.


Du som kunde får tilgang til tjenester, som;

  • Generell rådgivning for styret om daglig drift av boligselskapet

  • Bistand til budsjettering

  • Administrative oppgaver

  • Bistand ifm. forsikring av eiendommen

  • Håndtering av individuell nedbetaling av fellesgjeld

  • Forberedelser og deltakelse i årsmøter og generalforsamlinger

 


I tillegg tilbyr vi regnskapstjenster og sørger for at du får god oversikt over økonomien. Du kan være trygg på at regnskapene blir ivaretatt i tråd med god regnskapsskikk.Øverste etasje på en bygning med balkonger.


Fordeler ved boligforvaltning

Det er flere fordeler forbundet med å engasjere en profesjonell boligforvalter.

Både du som sitter i styret, samt eiere og bebore, kan være trygge på at boligselskapet blir driftet i henhold til lover og regler.


Profesjonell boligforvaltning i Oslo og Omegn

OBF har mer enn 60 år erfaring i bransjen. Det har gitt oss god innsikt i og forståelse av hva som kreves for å drive et boligselskap. Med profesjonell boligforvaltning kan du være trygg på at vi tar vare på dine verdier og forvalter dem for fremtiden.


Hvorfor velge oss?

Våre rådgivere kjenner bransjen godt og kan veilede dere som sitter i styret, i et vidt spekter av temaer.


OBF hjelper styret med å få oversikt over dokumenter, forsikringer, regnskap og gjennomføring av årsmøte/generalforsamling. Med en profesjonell boligforvalter sikrer du at boligselskapet overholder tidsfrister og forholder seg til relevante lover og regler på en god måte.


Vi sørger også for at dere til en hver tid har oversikt over eiere i boligselskapet, og bistår med eierskifter samt megleropplysninger når en bolig skal selges.


Solid leveranse av forvaltningstjenster over mange år! Alltid tilgjengelig og en kjempestøtte for uerfarne og erfarne styrer. Anbefales.

Kontakt oss for boligforvaltning

Ønsker du å få mer informasjon om hva vi kan gjøre for ditt boligselskap?

Følg knappen nedenfor, fyll ut en kort skjema og vi vil kontakte deg - helt uforpliktende, selvfølgelig!


Har du spørsmål? Snakk med oss

bottom of page