top of page
hms-crop-edit.jpg

HMS

HMS-arbeidet blir enklere med et HMS-system. Ved hjelp av hmsportal.no kan styrene gjennomføre HMS-arbeidet elektronisk.

Alle virksomheter, også boligselskaper, er pålagt å ha et internkontrollsystem. Vi kan bistå med et internkontrollsystem som gir oversikt over rutiner, når de skal følges opp og nødvendig dokumentasjon.

Styrets HMS-ansvar

Alle virksomheter, også boligselskaper, er pålagt å ha et internkontrollsystem. Et internkontrollsystem er en beskrivelse av hvordan helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal gjennomføres. Internkontrollsystemet består av rutinene virksomheten har, hvordan rutinene følges opp og nødvendig dokumentasjon.

Som ansvarlig for driften av boligselskapet, skal styret sikre at gjeldene krav følges. Styret må da sørge for at det er etablert et system som sikrer systematisk HMS-arbeid, og at boligselskapet gjennomfører internkontroll jevnlig. Dersom virksomheten sysselsetter arbeidstakere, skal disse delta aktivt i dette arbeidet.

Systematiske kontroller og gjennomføring av tiltak er de viktigste delene av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Deler av boligselskapets HMS-arbeid skal være dokumentert. Det skal gå klart fram av dokumentasjonen når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres og hvordan boligselskapet forebygger, avdekker og retter opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i HMS-arbeidet.
 

HMSportal.no

For å forenkle og kvalitetsikre HMS-arbeidet i boligselskaper har OBF utviklet hmsportal.no. Gjennom portalen får styret oversikt over hvilke områder som normalt faller inn under HMS-ansvaret, og kan gjennomføre kontroller ved bruk av online sjekklister.

Styret fordeler selv oppgavene ut fra hvilket ansvar den enkelte skal ha i HMS-arbeidet. Den ansvarlige for sjekklister og tiltak blir varslet i tide til at oppgavene kan bli gjennomført.

Med hmsportal.no får styret:

  • et enkelt og brukervennlig verktøy for gjennomføring av Internkontroll

  • en fleksibel løsning som enkelt kan tilpasses boligselskapets behov

  • et verktøy som gjør HMS-arbeidet systematisk, oversiktlig og enkelt

  • sjekklister for å ivareta sikkerheten i eget bomiljø

  • varsling av alle HMS-oppgaver via epost og eventuelt SMS

  • oversikt over utførte og utestående HMS-aktiviteter

 

Alle kunder som har inngått avtale om hmsportal.no, har tilgang til bistand i sitt HMS-arbeide. Ta kontakt for en samtale om HMS.
 

Evakueringsøvelser

Brannvern er viktig i boligselskaper. Mange beboere har aldri deltatt i en evakueringsøvelse der de bor. For å bevisstgjøre styrer og beboere på viktigheten av gode rutiner når det gjelder, har OBF laget fullverdig pakke som kan benyttes ved evakueringsøvelser. Ta kontakt for mer informasjon om innhold og pris.

Relevante artikler

bottom of page