top of page
obfportalen-edit-crop.jpg

OBFportalen

Som kunde i OBF har styret tilgang til OBFportalen hvor all fakturabehandling gjøres elektronisk. 

OBFportalen er en enkel og effektiv løsning som gir styret tilgang til tjenester 24 timer i døgnet. Portalen gjør styrearbeidet enklere og raskere. Samtidig sikrer portalen nåværende og kommende styrer oversikt og tilgjengelighet til alle viktige dokumenter. All fakturabehandling gjøres via portalen.

I OBFportalen har styret blant annet tilgang til:

  • Elektronisk fakturagodkjenning – varsel om nye fakturaer sendes på e-post

  • Regnskapstall- og oversikt og budsjett

  • Økonomirapporter

  • Oversikt over tidligere betalte fakturaer

  • Dokumentarkiv for lagring av budsjetter, regnskaper, protokoller og årsberetninger etc.

  • Forsikringsavtaler og skadesaker

  • Nyhetsbrev og rundskriv

  • Portalen utvides løpende med nye funksjoner som kan gjøre styrets arbeid enklere.

Relevante artikler

bottom of page