top of page

Om OBF Regnskapsbyrå AS

OBF Regnskapsbyrå AS tilbyr tjenester som sikrer trygghet og forutsigbarhet i økonomien.

obfr.jpg

Styret er ansvarlig for boligselskapets økonomi, og mange søker derfor profesjonell hjelp for å ivareta disse oppgavene.

 

OBF Regnskapsbyrå AS har lang erfaring med faste tjenester som fakturabehandling, kjøring av lønn og honorarer, årsregnskap, rapporter, regnskapsførsel og budsjettering.

Som kunde hos oss får du tilgang til en styreportal med elektronisk fakturagodkjenning. Her kan du også ta ut økonomirapporter ved behov.

Alle kunder tildeles en erfaren kontaktperson som følger opp den faste regnskapsførselen. Kontaktpersonen er tilgjengelig for økonomirelaterte spørsmål.

Effektive rutiner for innkreving av felleskostnader og restanser.

Våre regnskapstjenester passer for store og mindre boliglag, vi tilpasser oss dine behov.

Våre autorisert regnskapsførere kan lovverket, og all rapportering til myndigheter utføres forskriftsmessig.

Regnskap Norge

OBF Regnskap er medlem av Regnskap Norge. Regnskap Norge er regnskapsbransjens kompetanseorganisasjon, med medlemsbedrifter som står for rundt 80 prosent av omsetningen i bransjen.

Fire grunner til å velge et regnskapsbyrå som er medlem av Regnskap Norge.

regnskap-norge.png

Krav til etterutdanning

Alle medlemsbyråer er autoriserte. Regnskap Norge tilbyr en utstrakt informasjons- og kursvirksomhet og faglig rådgivning som bidrar til at medlemmene er faglig oppdatert. 

Forsikringer

Medlemsbyråene har forsikringer som dekker eventuelle økonomiske tap kundene måtte lide som følge av feil fra regnskapsførers side.

Kvalitetskontroll

Alle medlemsbyråer kontrolleres jevnlig. Kontrollene bidrar både til at medlemsbyråene har god kvalitet i det daglige arbeidet og at pålagte lover og bransjestandarder følges.

Disiplinærsystem

Misfornøyde kunder skal kostnadsfritt kunne klage på regnskapsfører.

Trenger du hjelp med regnskap?

Våre regnskapsførere hjelper styrer i borettslag, sameier, boligaksjeselskap og huseierforeninger. God oversikt over økonomi gir trygghet, og vi skreddersyr en løsning som gir deg denne tryggheten og kontroll.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Hvem bistår vi?

  • Sameier

  • Borettslag

  • Aksjelag

  • Garasjelag

Styret i OBF Regnskapsbyrå AS

OBF Regnskapsbyå AS er et autorisert regnskapsførerselskap som tilbyr regnskapstjenester til boligselskaper. Selskapet er et heleid datterselskap av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS. 

Hege Sandberg Krook er daglig leder. 

Kontaktinformasjon: 997 30 823 / hsk@obf.no 

Styreleder

Hans Laaveg

Styremedlem

Thomas N. Knudtzon

Rune Bjerkestrand

bottom of page