top of page

Våre tjenester

OBF leverer profesjonelle forvaltningstjenester til alle typer boligselskap. Vi ønsker å bidra til at det skal være enkelt og trygt å være styremedlem. I tett samarbeid med styrene blir den enkeltes beboers og fellesskapets verdier ivaretatt.

obfgunstig.jpg

Boligforvaltning

God boligforvaltning handler om å håndtere den daglige driften på en ryddig måte, i tråd med lover og forskrifter.

obfgunstig.jpg

Regnskap

Våre autoriserte regnskapsførere sørger for at styret kan være trygg på at regnskapene blir ivaretatt i tråd med god regnskapsskikk.

obfgunstig.jpg

Juridisk hjelp

I OBF har vi faglig dyktige rådgivere som bistår boligselskap med juridisk kompetanse innenfor eiendom.

bottom of page