top of page

Regnskap

Våre autoriserte regnskapsførere sørger for at styret kan være trygg på at regnskapene blir ivaretatt i tråd med god regnskapsskikk.

Styret er ansvarlig for boligselskapets økonomi. God oversikt over økonomien gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen og grunnlag for å planlegge vedlikehold og investeringer i boligselskapet.

Sist oppdatert:

27. juni 2023

Våre autoriserte regnskapsførere sørger for at styret kan være trygg på at regnskapene blir ivaretatt i tråd med god regnskapsskikk.


Regnskapstjenestene omfatter regnskapsføring fra A til Å, inkludert jevnlig økonomirapportering, bistand under budsjettprosessen og kjøring av lønn og honorarer. Styret kan være trygg på at all rapportering til revisor og myndigheter blir håndtert forskriftmessig. Regnskapstjenestene utføres av OBF Regnskapsbyrå AS; autorisert regnskapsførerselskap.


Gjennom styreportalen får styret fakturaer til godkjenning og kan ta ut økonomirapporter ved behov. God økonomistyring handler blant annet om å sikre midler til løpende vedlikehold av bygningsmassen.


Typiske regnskapstjenester er: 

  • Online fakturagodkjenning via styreportal

  • Faktura- og bilagsbehandling

  • Føring og avslutning av boligselskapets regnskap

  • Utbetaling av lønn og honorarer

  • Likviditetsvurdering

  • Økonomirapporter


Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til regnskapstjenestene. 

Har du spørsmål? Snakk med oss

bottom of page