top of page

Juridisk hjelp

I OBF har vi faglig dyktige rådgivere som bistår boligselskap med juridisk kompetanse innenfor eiendom.

Små og store problemstillinger gjør at mange av våre kunder har behov for juridisk kompetanse innen eiendomsjus.

Sist oppdatert:

27. juni 2023

For våre kunder er det viktig at vi er faglig dyktige og at vi leverer til avtalt tid.  I OBF dekker vi samtlige rettsområder som er relevante for borettslag, sameier og boligaksjeselskap. Som kunde kan dere også få bistand med utredninger eller kontakt med offentlige myndigheter.


Vi kan blant annet bistå innen:

  • Boligrett

  • Kontraktsrett

  • Erstatningsrett

  • Tvangsfullbyrdelse

  • Juridisk rådgivning, utredninger og kontakt med offentlige myndigheter


Det vi ikke kan bistå med selv, kan vi løse med hjelp av våre dyktige juridiske samarbeidspartnere.

Har du spørsmål? Snakk med oss

bottom of page