top of page
OBF ønsker å takke sine ansatte og samarbeidspartnere for deres støtte og innsats på veien mot denne sertifiseringen. Vi ser frem til å fortsette arbeidet mot en mer bærekraftig fremtid for alle.

OBF er Miljøfyrtårn-sertifisert

10. mai 2023

Det er med stor glede at vi kan kunngjøre at Oslo og Omegn Boligforvaltning nå er et sertifisert Miljøfyrtårn.

Men hvordan går du frem for å få gjennomslag? Vi gjennomgår prosessen fra start til slutt.

Slik fremmer du en sak overfor generalforsamlingen/årsmøtet

3. april 2023

Hvordan går du frem for å få gjennomslag? Vi gjennomgår prosessen fra start til slutt.

Denne artikkelen omhandler en type fullmakt som lages forut for sin tid. Fremtidsfullmakt. Som navnet angir er dette en fullmakt som først trer i kraft i fremtiden.

Alt om fremtidsfullmakt

17. februar 2023

Livet er uforutsigbart, og kan endre seg på kort tid som følge av sykdom, ulykke eller andre livsendringer.

I denne artikkelen går vi gjennom hovedpunktene i prosessen i årsmøteperioden fra starten av året frem til gjennomføring av selve møtet. Det er mye forberedelser som skal til, og jo mer man kan gjøre i god tid, jo bedre blir prosessen – og forhåpentligvis gjennomføringen.

Bli klar til årsmøte/generalforsamling

14. februar 2023

Våren er et sikkert tegn på at årets årsmøte/generalforsamling er rett rundt hjørnet.

Vi har samlet det du bør ha kjennskap til før, under og etter gjennomføringen av årsmøtet/generalforsamlingen.

Alt om årsmøte/generalforsamling

7. februar 2023

Årsmøtet/generalforsamlingen er boligselskapets øverste organ. Her har alle eierne i boligselskapet rett til å møte, foreslå saker, tale og stemme.

 I denne artikkelen gjennomgår vi fradrag for skattepliktig boligutleie.

Utleie – dette kan du få fradrag for

1. februar 2023

Utleie av sekundærbolig er skattepliktig fra første krone. Men dersom man er kjent med de ulike fradragene, kan man også øke lønnsomheten.

Det er styret i boligselskapet som har ansvar for at vintervedlikeholdet gjennomføres som planlagt. I den forbindelse er det viktig å ha en plan for hvem som skal utføre et hvert arbeid, og ikke minst sørge for at arbeidet utføres som avtalt.

Slik blir dere klare for snø og kulde

15. november 2022

Vinteren nærmer seg, men er boligselskapet forberedt på dalende snø, glatte gangveier og istapper hengende fra taket? Og hvem skal varsles i hvilke tilfeller?

Det mange ikke er klar over, er at bredbåndsleverandøren enkelt kan bekrefte dette overfor hele boligselskapet og spare eiere for mye tid.

Dekker arbeidsgiver bredbåndet ditt?

15. november 2022

Dersom arbeidsgiver dekker ditt bredbånd hjemme, må du dokumentere kostnaden for å få den refundert.

Ingen sitter med fasit for summen av utgiftene kommende år, men ut fra tidligere år og fremtidige prosjekter, kan man sette opp et budsjett som er realistisk og som kan fungere som et godt hjelpemiddel for styret. Boligselskapets rådgiver vil utarbeide et forslag til budsjett som deretter oversendes styret.

Hva er et realistisk budsjett?

14. november 2022

I løpet av høsten får styret tilsendt forslag til budsjett for kommende år. I utkastet har rådgiver tatt utgangspunkt i tidligere år, prisutvikling og planlagte prosjekter.

I OBFportalen kan dere nå få fullstendig oversikt – til enhver tid – over boligselskapets økonomi.

Kontantstrøm i OBFportalen

7. november 2022

Er styret usikre på hvordan den økonomiske situasjonen i boligselskapet er? Og hva betyr det egentlig at selskapet har god eller dårlig likviditet?

Arealutvidelse kan oppleves som en omfattende prosess. Mange parter skal involveres og informeres, og ofte vet man ikke hvordan man skal komme i gang. Derfor har vi i denne artikkelen presentert fremgangsmåten ved salg av fellesareal. Oversikten er ikke uttømmende, men gir en beskrivelse av prosessen og gjennomføringen i praksis.

Alt om arealutvidelse og salg av fellesareal

17. august 2022

Dersom eier i boligselskapet ønsker å kjøpe et areal som i dag tilhører fellesskapet eller utvide leilighetsarealet med egen bod, er det viktig å være klar over hva som må sjekkes opp, hvilke krav som stilles og hvordan man skal gå frem.

Selv om man er valgt til å sitte i ett eller to år som styremedlem eller -leder i et boligselskap, kan det oppstå situasjoner i livet som gjør at det blir vanskelig å utføre jobben man har påtatt seg.

Hva skjer hvis et styremedlem ønsker å fratre styrevervet?

16. august 2022

Du har påtatt deg et styreverv, men så skjer det endringer i livet ditt som gjør at du ikke lenger kan utføre vervet du har blitt valgt til. Hva gjør du da? Må du sitte ut perioden din eller kan du førtidig fratre ditt verv med loven i hånd?

Fra tid til annen vil det være helt nødvendig med rehabilitering, tilsyn eller kontroll av felles installasjoner som gjerne strekker seg gjennom flere leiligheter.

Kan styret kreve tilgang til leilighetene for å gjennomføre vedlikehold?

3. august 2022

Styret kan kreve å få komme inn i en leilighet i boligselskapet, men kun for å gjennomføre gyldig vedtatte vedlikeholdstiltak. I tillegg må eier varsles i forkant.

Som styremedlem besøker man jevnlig OBFportalen i forbindelse med styrearbeidet. Her har man til nå blant annet kunnet signere viktige dokumenter, godkjenne fakturaer, samt få fullstendig oversikt over økonomien og beboerne i boligselskapet.

Nå kan styret håndtere all e-post i OBFportalen

1. august 2022

For å sikre bedre kommunikasjon og tilgang, introduserer OBFportalen en teknologi som gjør det mulig for styret å integrere dagens e-post og samle alt på ett sted.

I denne artikkelen gjennomgår vi oppgavene du har i vente etter gjennomført generalforsamling/årsmøte.

Generalforsamling/årsmøte gjennomført – hva nå?

15. juni 2022

Enten du er ny eller godt etablert i styret, er det faste oppgaver som står for tur etter gjennomført generalforsamling/årsmøte.

Med OBFportalen kan styrehverdagen bli vesentlig mer oversiktlig.

OBFportalen forenkler styrearbeidet

15. juni 2022

Enten du har brukt OBFportalen tidligere eller er helt ny, kan det være nyttig å få fullstendig oversikt over hvilke løsninger den kan by på.

Et styremedlem må ikke ha noen forkunnskaper, men det lønner seg å gjøre seg kjent med oppgavene og ansvaret som følger med.

Er du ny i styret?

14. juni 2022

Når du er nyvalgt i et styre har både du og eierne som har valgt deg, forventninger til arbeidet som skal gjennomføres i perioden som kommer.

Tildelingen skjer gjennom en seremoni som normalt finner sted i september/oktober.

Hvem stikker av med årets hagepris?

31. mai 2022

1. august er fristen for å nominere hager og grøntanlegg til Oslo kommunes hagepris 2022.

Dersom det er store avvik mellom kostnader og budsjett, bør styret ta stilling til om det er nødvendig å øke felleskostnadene fra 1. juli.

Bør dere øke felleskostnadene?

18. mai 2022

Vi nærmer oss halvveis i 2022, og det er nå lurt at styrene tar en ekstra titt på resultatet hittil i år.

Deltakerne ble overrasket med kaffe, boller og brus og fikk en ekstra grunn til å ta en pust i bakken.

OBF har vært på dugnad

18. mai 2022

Rettere sagt, har vi ikke luket bed og ryddet fellesarealer, men vi besøkte flere boligselskaper rundt om i Oslo forrige uke.

Det er viktig at dere som sitter sammen i styret, avdekker når dere er tilgjengelig og hvem beboerne kan kontakte i hvilke uker og situasjoner.

Sommerferie og styreverv: Slik løser dere det

16. mai 2022

Selv om styret skal ha sommerferie, betyr ikke det nødvendigvis at alle oppgavene i boligselskapet, gjør det.

I denne artikkelen forklarer vi reglene som er lovfestet og hvilke begrensninger boligselskapet selv kan fastsette i vedtekter.

Hvilke regler gjelder ved utleie av privat bolig?

20. april 2022

Utleie blir mer og mer vanlig, men hva sier egentlig regelverket ved utleie av leiligheten der du bor – såkalt fremleie?

Som medlem av et styre i et boligselskap, må man forvente at eiere og beboere tar kontakt. Tidligere hadde styret oftest fysiske permer hvor innkommende saker ble dokumentert, men i dag er det meste elektronisk, og man mottar gjerne henvendelser via e-post.

Derfor bør du ikke bruke privat e-post i styrevervet

13. april 2022

Mange benytter seg av privat e-postadresse når en går inn i styrevervet, men hvor lurt er det egentlig?

Kan man kreve at eier som ikke følger felles regler må selge leiligheten?

Hvor mye må naboen min tåle?

13. april 2022

Hvilke regler gjelder for når det skal være ro i nabolaget, og hvilke sanksjoner følger ved regelbrudd?

Vi forklarer hva som er grunnlaget for kostnadsfordelingen i borettslag og sameier, i tillegg til hva som skal til for å endre den.

Derfor er kostnadsfordelingen i sameier/borettslag som den er

12. april 2022

Synes du det er urettferdig at naboen med identisk leilighet betaler mindre i felleskostnader enn deg? Sameiebrøk og fordelingsnøkkel kan være vanskelig å forstå – og vanskelig å få fatt på.

Som boligselskap, har dere også muligheten til å delta. Da kan dere få gratis ryddeutstyr, samt en Rusken-kupong som lar dere levere inn avfall gratis hos Ragn-Sells i Lørenskog.

Husk Vårrusken 2022

4. april 2022

Vårrusken er en ryddeaksjon som inviterer hele Oslos befolkning til å bidra til en ren og trivelig by.

Årsaken er en endring banken har kommet med, som har til hensikt å gjøre håndtering av eFaktura enklere for deg som kunde. Men for at det skal bli en realitet, må du som kunde gi din aksept eller «Ja takk til alle»-samtykke, som noen banker kaller det.

Husk å gi din aksept til eFaktura før 15. mai

24. mars 2022

Snart vil du ikke lenger automatisk motta eFaktura fra oss, til tross for at du har inngått en eFaktura-avtale med oss tidligere.

Dersom du har bil, og denne står parkert på kommunal vei, må du følge med på skilting i tiden fremover.

Mandag 21. mars starter vårrengjøringen

18. mars 2022

Et sikkert vårtegn er når Oslo kommune starter soping og fjerning av vinterens grusete spor.

I denne artikkelen lister vi opp faste og løpende oppgaver styret har ansvar for å løse.

Hva er styrets oppgaver og ansvar?

10. mars 2022

Enten du er fersk i vervet eller en ringrev, kan det være lurt med en oppfriskning. Kanskje er du av dem som vurderer styreverv til våren og er nysgjerrig på hva det vil innebære?

Mange føler seg forpliktet til å delta, men er det dugnadsplikt i boligselskap?

Dugnadsplikt – Må man delta på dugnad?

4. mars 2022

Våren er rett rundt hjørnet og det innebærer blant annet at dugnad i boligselskapet skal gjennomføres.

Svaret er både ja og nei, men at egenkapitalen står der fritt til å brukes umiddelbart, er nok ikke tilfelle.

Kan vi ikke bare bruke egenkapitalen?

2. mars 2022

Spørsmålet stilles av og til av styremedlemmer som planlegger et større prosjekt og ser etter muligheter for finansiering. Selv om årsregnskapet viser at selskapet har flere millioner kroner i pluss, kan det brukes?

I denne artikkelen forklarer vi hvem som er ansvarlig, samt hva du som beboer kan gjøre dersom arbeidet ikke blir utført.

Hvem er ansvarlig for å strø?

11. februar 2022

Er det kommunen eller gårdeier som er ansvarlig for at fortauet ikke er såpeglatt gjennom vinteren? Det kommer an på hvor i landet du befinner deg – og i Oslo – hvor i byen.

 I denne artikkelen finner du en mal du kan laste ned og bruke som veiledning gjennom året.

Årshjulet – Hvilke frister gjelder?

10. februar 2022

Ettersom styrearbeidet blant annet innebærer å forholde seg til ulike frister, har vi samlet de viktigste for å gjøre hverdagen litt enklere.

Vi forklarer gangen i prosessen og hvilke konsekvenser det kan få for eier.

Hva skjer hvis en beboer ikke betaler felleskostnadene?

7. februar 2022

Boligselskapets felleskostnader skal dekke løpende faste kostnader. Derfor er det også avhengig av at eierne forholder seg til den månedlige innbetalingen som er satt. Men hva blir utfallet dersom en eier unndrar seg å være med på å finansiere disse kostnadene?

Vi har samlet noen gunstige tilskuddsordninger som bidrar til å redusere kostnaden på selve utførelsen av vedlikeholdet samt reduserer strømforbruket og dermed fremtidige utgifter.

Tilskudd til strømbesparende tiltak

12. januar 2022

Dersom deres boligselskap planlegger vedlikehold som samtidig kutter ned på strømregningen, er det verdt å ta en titt her.

Vi forklarer her hva IN-ordning er, hvilke fordeler og ulemper det kan gi og hvordan innbetalingen foregår.

Hva er IN-ordning og lønner det seg?

27. desember 2021

Individuell nedbetaling av fellesgjeld kan virke attraktivt for mange. Hva bør du tenke over og finnes det ulemper?

Vi har samlet det du som styremedlem bør være klar over i forbindelse med rasfare og forebygging av dette.

Står du ansvarlig ved takras?

22. desember 2021

Som styremedlem er det deres ansvar å inspisere eiendommen for istapper som henger fra taket. Deretter skal dere sørge for å varsle folk om faren som er forbundet med å bevege seg i området.

Disse endringene betyr at det stilles høyere krav til både selger og kjøper i form av opplysnings- og undersøkelsesplikt.

Tryggere bolighandel fra 1. januar 2022

6. desember 2021

1. januar 2022 kommer det viktige endringer i en lov med det noe kryptiske navnet Avhendingsloven.

Lovendringene går ut på å gjøre lovene mer teknologinøytrale og tilpasset dagens digitale virkelighet.

Teknologinøytrale boliglover

24. mars 2021

Torsdag 1. april 2021 vil flere endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven tre i kraft. Årsmøter/generalforsamlinger som er kalt inn før denne fristen, kan likevel avholdes digitalt fra og med 1. april. Dette gjelder selv om innkallingen er sendt ut før denne datoen.

bottom of page