top of page

Dugnadsplikt – Må man delta på dugnad?

Våren er rett rundt hjørnet og det innebærer blant annet at dugnad i boligselskapet skal gjennomføres.

Mange føler seg forpliktet til å delta, men er det dugnadsplikt i boligselskap?

Sist oppdatert:

4. mars 2022

Må jeg være med på dugnad?

Dette spørsmålet stilles av mange, nærmest uavhengig av om man er en ivrig dugnadsdeltaker eller later å være bortreist de dagene dugnaden skal gjennomføres.


Definisjonen: Dugnad er «frivillig, ubetalt arbeid som blir gjort i fellesskap».


Som definisjonen forteller oss, er altså dugnad frivillig og svaret på spørsmålet innledningsvis er kort og godt «nei». Du må ikke delta på dugnad. Det er ikke plikt til å være med på dugnad i boligselskapet der du bor. Det er selvsagt til det beste for fellesskapet at du bidrar, men det er høyst frivillig. Du trenger heller ikke å oppgi noen grunn for ikke å delta.


Ulempene ved at du ikke deltar vil dog være at den jobben som ikke blir gjort av beboere i boligselskapet må leies inn – og da betales for. Hvilket fører oss over til neste spørsmål;


Må jeg betale for ikke å delta på dugnad?

Også på dette spørsmålet er svaret kort og godt nei. Selv om du velger ikke å delta på dugnad kan du ikke bli ilagt gebyr for manglende oppmøte. Når det ikke er dugnadsplikt, kan man heller ikke straffes for sitt fravær.


Styret kan derimot bestemme at de som deltar på dugnaden får en godtgjørelse for dette. Man kommer ikke unna at plener skal rakes, fellesareal ryddes og gangveier feies. Ideen om godtgjørelse handler om at de som deltar skal lønnes, på samme måte som man lønner eksterne tilbydere for utførelse av tjenester som blir belastet sameiere eller andelseiere.


OBF opererer med dugnadsbidrag

OBF har en gunstig løsning som godtgjør ivrige dugnadsdeltakere. Det løses ved at alle i boligselskapet månedlig innbetaler et såkalt dugnadsbidrag via felleskostnadene, for eksempel kr 100,-. Etter avholdt dugnad sender styret inn en oversikt over deltakerne til oss og vi refunderer dugnadsbidraget til de som har deltatt.

bottom of page