top of page

Er du ny i styret?

Når du er nyvalgt i et styre har både du og eierne som har valgt deg, forventninger til arbeidet som skal gjennomføres i perioden som kommer.

Et styremedlem må ikke ha noen forkunnskaper, men det lønner seg å gjøre seg kjent med oppgavene og ansvaret som følger med.

Sist oppdatert:

14. juni 2022

Årsmøtet / generalforsamlingen er overstått og du har fått tillitt av boligselskapets eiere. En god følelse, men kanskje også litt nervepirrende. Spesielt om det er din første gang som medlem av et styre i et boligselskap.


Det å sitte i et styre krever i bunn og grunn ingen forkunnskaper, men det kommer godt med å ha gjort seg kjent med oppgavene, og ansvaret som medfølger. Men, du er ikke alene. Et styre består som regel av 3-5 medlemmer med ulik kunnskap og bakgrunn.


Gjør deg kjent med OBFportalen

Noe av det første som skjer etter at du har blitt valgt inn i styret i ditt boligselskap er at du får tilgang til boligselskapets styreportal – også kalt OBFportalen. Her finnes alt av økonomisk informasjon, informasjon om beboere og dokumenter som angår selskapet. Det er i denne portalen du vil holde øye med, og behandle, det aller meste som angår boligselskapet.


Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med portalen så snart du har fått tilgang. OBF gir deg tilgang etter avholdt årsmøte/generalforsamling. Dersom du ønsker en gjennomgang av styreportalen så ta kontakt med din rådgiver.


Kartlegg kunnskapen i styret

Etter at et nytt styre er valgt er det lurt å ha et konstituerende styremøte. I dette møtet kan medlemmene bli kjent med hverandre og hverandres kunnskapsnivå når det gjelder styrearbeid. Viktige, pågående saker skal informeres om slik at kunnskapen videreføres til nytt styre. Det samme gjelder rutiner, avtaler og «særting» som gjelder boligselskapet. På dette grunnlag kan man lettere fordele oppgaver tilpasset hvert enkelt medlem.


Eksempel 1

Har man en rørlegger i styret, vil det være naturlig at vedkommende har (hoved)ansvaret for oppgaver knyttet til vann og avløp. (soilrør, baderomsoppgradering og vannlekkasjer).


Eksempel 2

Har man en regnskapsfører i styret er det naturlig at vedkommende har (hoved)ansvaret for å sjekke at fakturaer er i henhold til inngåtte avtaler og eventuelt anføre hvor de skal konteres.


Eksempel 3

Har man en bygningskyndig med seg i styret så vil det være naturlig at vedkommende har (hoved)ansvaret for å følge opp for eksempel et fasadeprosjekt i boligselskapet.Bli kjent med boligselskapets årshjul

Det er lurt å gjøre seg kjent med årshjulet til et boligselskap. Årshjulet er syklusen som selskapet følger gjennom året, år etter år. I hver syklus skjer det forskjellige ting som krever ulike oppgaver behandlet. I samtlige av syklusene får styret god hjelp av OBF. Dette være seg i forbindelse med årsregnskapet eller i budsjetteringsprosessen, samt ved gjennomførelse av årsmøte/generalforsamling. Alt skjer via OBFportalen.


I OBFportalen er det nå mulig å koble opp styrets felles e-postadresse (så fremt dere benytter office365 eller Gmail). På den måten har man samlet alt på ett sted og ulike styremedlemmer kan lese, besvare og sende e-poster.


Verdt å vite:

Det er viktig å være klar over at når man blir valgt inn i et styre så registreres navnet ditt i Brønnøysundregistrene. Du vil stå oppført med fullt navn og styreverv i et offentlig register. Navnet ditt blir derav søkbart på Internett og det kan skape henvendelser som du kanskje ikke har fått tidligere.

Hvert boligselskap har sin faste rådgiver i OBF som kan kontaktes i det daglige. Ingen problem er for stort, eller spørsmål for dumt. Uansett hva du som styremedlem måtte lure på så er det bare å ringe eller sende e-post. Og dersom du står fast i OBFportalen, hjelper vi deg selvsagt.

bottom of page