top of page

Generalforsamling/årsmøte gjennomført – hva nå?

Enten du er ny eller godt etablert i styret, er det faste oppgaver som står for tur etter gjennomført generalforsamling/årsmøte.

I denne artikkelen gjennomgår vi oppgavene du har i vente etter gjennomført generalforsamling/årsmøte.

Sist oppdatert:

15. juni 2022

Nye styremedlemmer?

Etter generalforsamlingen/årsmøtet, er det sannsynligvis ett eller flere styremedlemmer som er byttet ut. På ny har boligselskapets eiere gitt medlemmene tillit til å forvalte boligselskapet i henhold til lov, forskrift og vedtak som gjøres.OBF oppdaterer sin database i henhold til ny styresammensetning og gir nye medlemmer nødvendige tilganger til boligselskapets styreportal. Nye medlemmer kan deretter gjøre seg kjent i styreportalen på egenhånd eller be om en gjennomgang hos oss.


Fordele styrehonorar

Avtroppende styre skal fordele det vedtatte styrehonoraret internt. Nødvendige opplysninger fylles inn og skjemaet godkjennes før utbetaling. Samlet beløp skal være i henhold til vedtatt beløp på ÅM/GF.


Signere protokoll

Protokollen fra årsmøtet/generalforsamlingen signeres elektronisk av møteleder og ett eller to protokollvitner i etterkant av møtet. Når signeringen er utført, arkiveres den hos OBF og sendes så ut til beboerne, fortrinnsvis per post.


OBF melder deretter inn nytt styre til Brønnøysundregisteret via Samordnet registermelding på Altinn. Nye styremedlemmer signerer skjemaet i Altinn for å bekrefte at de er valgt inn i styret og styreleder signerer på vegne av nyvalgte varamedlemmer. Skjemaet behandles så av registeret. Signert protokoll må følge med i forsendelsen.


Godt å vite!

Dersom vedtektene ble endret på årsmøtet/generalforsamlingen skal disse også følge med i forsendelsen.

Årsregnskapet som ble godkjent på årsmøtet/generalforsamlingen sender OBF også til Brønnøysundregisteret. Siste frist for innsendelse er 31. juli.


Følge opp vedtak

Da er «papirarbeidet» over i denne omgang. Men hva ble dere egentlig enige om på årsmøtet/generalforsamlingen? Ble det vedtatt låneopptak for å finansiere et større vedlikeholdsprosjekt? Eller kanskje ble husordensreglene oppdatert? Ble det vedtatt salg av fellesareal til noen som trengte en større leilighet? Eller ble det gjort endringer i vedtektene? Vedtak som har blitt gjort må følges opp.


Uansett hva som ble vedtatt så er det det nye styrets oppgave å sørge for at sakene følges opp etter årsmøtet/generalforsamlingen. Noen saker krever videre utredning for så å bli behandlet på nytt, noen saker krever umiddelbar handling, andre saker vil styret jobbe med jevnt over neste styreperiode og kanskje legge frem på et nytt årsmøte. Sakene kan være svært forskjellige og kreve ulik saksbehandling.


Har du spørsmål?

Våre rådgivere vet at det kan være krevende å sette seg inn i alle oppgavene som tildeles styret. Oftest er ikke alle i styret nye. Vær på hugget og inviter til styremøter der dere sammen kan fordele oppgaver og ikke minst dele erfaringer. Dersom du er usikker på hva det innebærer å være et styremedlem, må du gjerne ta kontakt med ditt boligselskaps rådgiver. De står klare til å veilede deg.

bottom of page