top of page

Hvem er ansvarlig for å strø?

Er det kommunen eller gårdeier som er ansvarlig for at fortauet ikke er såpeglatt gjennom vinteren? Det kommer an på hvor i landet du befinner deg – og i Oslo – hvor i byen.

I denne artikkelen forklarer vi hvem som er ansvarlig, samt hva du som beboer kan gjøre dersom arbeidet ikke blir utført.

Sist oppdatert:

11. februar 2022

De aller fleste har nok opplevd å gå skikkelig «på snørra» vinterstid. Løping etter bussen, gåtur uten brodder og et uoppmerksomt øyeblikk er plutselig blitt ekstremsport. Men hvem er egentlig ansvarlig for å strø når du ferdes på fortau og gangveier? Svaret er at det kommer an på hvor i landet du befinner deg. Kort fortalt er ansvaret lagt til den enkelte kommune og til de lokale politivedtektene.


Regler i Oslo

Hvis du befinner deg i Oslo, reguleres gårdeiers ansvar for snørydding og strøing av forskrift om politivedtekt. Utenfor ring 1 er ansvaret lagt til kommunen.


Meld fra om glatte veier

Dersom du oppdager at brøyting og/eller strøing ikke er utført tilfredsstillende, kan du ta kontakt med bymiljøetaten.


bymelding.no kan du gi beskjed direkte til Oslo kommune. Du kan fortelle hvilket område det gjelder, hva som er avviket og legge ved bilder. Dersom du er ekstra ivrig etter å melde fra, er det verdt å nevne at de har en app med samme navn og funksjon.


Regler innenfor Ring 1 i Oslo

Innenfor ring 1 er ansvaret fordelt annerledes, i tillegg til at det er «strøplikt». Det betyr at det på underlag mot offentlig sted, er eiers plikt å sørge for at det er trygt å ferdes. Dersom dette ikke utføres tilfredsstillende, vil gårdeier kunne bli bøtelagt for å ha brutt politivedtektene.


§ 4-4.Plikt til snørydding innenfor Ring 1

Innenfor Ring 1 plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted snarest etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.


§ 4-5.Plikt til å strø fortau innenfor Ring 1

Innenfor Ring 1 plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted å strø eller på annen måte sørge for at fortauet på eller langs egen eiendom ikke er glatt. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.


Hva gjelder utenfor Oslo?

For øvrige steder i landet reguleres ansvaret i de kommunale retningslinjene. Sjekk den aktuelle kommunens hjemmeside eller de lokale politivedtektene for å få svar på hvilke regler som er gjeldende.


Hva er boligselskapets ansvar?

I boligselskaper er det styrets ansvar å sørge for at fellesarealene er strødd.


Videre er det eier selv som må strø utenfor sin egen dør eller området som eventuelt tilhører den enkelte seksjon/andel. Som et tiltak, kan boligselskapet gå til innkjøp av felles strøkasser med grus som beboerne kan benytte til dette formålet.


Det er viktig å presisere at selv om gårdeier er ansvarlig for at det er strødd tilstrekkelig og kan holdes ansvarlig dersom en ulykke skjer, så har likevel den som ferdes på vinterføre et selvstendig ansvar for å påse at fottøy og eventuelle hjelpemidler er tilpasset føret for å redusere risikoen for ulykker.

bottom of page