top of page

Hvor mye må naboen min tåle?

Hvilke regler gjelder for når det skal være ro i nabolaget, og hvilke sanksjoner følger ved regelbrudd?

Kan man kreve at eier som ikke følger felles regler må selge leiligheten?

Sist oppdatert:

13. april 2022

Når du velger å kjøpe en leilighet i et boligselskap så velger du samtidig å få naboer rundt deg. Enten de befinner seg under, over eller på sidene så er de der. Noen er gamle og noen er unge, noen har barn og andre har kjæledyr. Uavhengig av livsstil så skal alle kunne bo sammen vegg i vegg uten for store utfordringer. Men dette krever at samtlige følger en del kjøreregler nedfelt i gjeldende lover og eventuelle husordensregler.


Når skal det være ro i et nabolag?

Når det skal være ro i et boligselskap, bestemmes oftest av husordensreglene.


I borettslag kan styret fastsette husordensregler, jfr. brl § 5-11 (4)

I sameier fastsetter årsmøtet husordensregler, jfr. eiersl § 28


Husordensregler kan inneholde regler om ro og orden, lufting/tørking av tøy, brannsikring, dyrehold, søppel, grilling, parkering, røyking med mer.


De fleste boligselskaper har nedfelt følgende regler om når det skal være ro i nabolaget:

  • mellom 23:00 og 07:00 på hverdager

  • noe utvidet tidsrom på lørdager

  • hele dagen på søndager og helligdager


Dersom beboere planlegger å avvike disse reglene er det gjerne bestemt i husordensreglene at det skal varsles om det på forhånd – for eksempel ved å henge opp et nabovarsel i oppgangen. Dette vil eksempelvis være hensiktsmessig når beboer skal gjennomføre et festlig arrangement.


OBS!

Til tross for nabovarsel, er det ikke dermed sagt at det er fritt frem. Man må likevel holde seg innenfor rimelighetens grenser og rette seg etter et eventuelt tilsnakk eller klage.


Hvor mye støy må man tåle fra naboen?

Så, hva må du akseptere, og hva kan du foreta deg selv? Er det greit å ha en fest i ny og ne? Kan du øve på pianoet ditt til alle døgnets tider eller vaske klær midt på natta? Eller kanskje øve til sangtimen din når enn det passer deg? Svaret er kort og greit at du er nødt til å ta hensyn til de rundt deg.

En gylden regel er at du ikke bør foreta deg noe som du selv ikke ville akseptert fra andre. Bruk hodet, og bruk sunn fornuft. Du bor ikke alene i boligselskapet.

Hva er et akseptabelt støynivå?

Hvor høy kan musikken være? Og hvor lenge kan den stå på? Som vi har vært inne på tidligere, bør man tenke over hva man selv ville ha godtatt. Beboerne har ulik døgnrytme og noen har andre arbeidstider, som involverer kveldsarbeid og på nattestid. Det betyr i praksis at noen drar på jobb i det du legger deg og legger seg til å sove i det du drar på jobb.


Med andre ord; Uansett når på døgnet, bør man begrense eget støynivå til et akseptabelt nivå som ikke forstyrrer andre.


Hva kan man gjøre med bråkete naboer?

Styret har både rett og plikt til å gripe inn for å løse en situasjon der en nabo overstrider boligselskapets regler.


I de aller fleste tilfeller holder det med en skriftlig melding til eier. Høy musikk, festing eller støy er alle typiske eksempler. Styret må alltid kunne dokumentere hva som er gjort for å få bukt med situasjonen. Enten det var et engangstilfelle eller er et gjentagende problem, er det viktig å ha skriftlig dokumentasjon. Det er viktig at styret følger opp misligholdet umiddelbart etter at klage er mottatt fra naboer.


Dersom forholdene ikke bedrer seg til tross for gjentatte oppfordringer fra styret, må det vurderes om det skal sendes en advarsel. Oppførselen vil da kunne anses som vesentlig mislighold og gir styret rett til å kreve at eieren selger sin bolig. Dette er en streng sanksjon og det skal mye til før det ender slik. Før styret sender salgspålegg til eier må de sende en skriftlig advarsel. I den må det komme frem at det vesentlige misligholdet har vart over lengre tid og ikke blitt noe bedre tross gjentatte oppfordringer fra styret.


Ikke fått svar på det du lurer på?

OBF kan bistå styret med håndtering av naboklager og kan veilede styret i slike saker. Ta kontakt med din forvalter i dag for rådgivning.

bottom of page