top of page

Kontantstrøm i OBFportalen

Er styret usikre på hvordan den økonomiske situasjonen i boligselskapet er? Og hva betyr det egentlig at selskapet har god eller dårlig likviditet?

I OBFportalen kan dere nå få fullstendig oversikt – til enhver tid – over boligselskapets økonomi.

Sist oppdatert:

7. november 2022

Styret har ansvaret for å ivareta økonomien i et boligselskap, hvilket innebærer å sørge for stabil økonomi og god likviditet. OBFportalen gjør dette enklere, og sørger for at styret til enhver tid har anledning til å hente ut økonomirapporter, regnskapsoversikt og budsjett. Her finner styret også oversikt over boligselskapets månedlige kontantstrøm, bankkontoer og innskudd, forventende innbetalinger av felleskostnader samt ubetalte fakturaer.


I OBFportalen presenteres i tillegg grad av likviditet, som gjenspeiler hvorvidt boligselskapet har en sterk eller svak økonomi. Verktøyet er nyttig når styret skal avgjøre om det bør settes inn økonomiske tiltak i samarbeid med OBF.


Hva er kontantstrøm?

Enkelt forklart er kontantstrøm differansen mellom innbetalinger og utbetalinger for en virksomhet i en gitt tidsperiode.


Eksempel på forenklet kontantstrøm:

Inntekter neste 30 dager

– Utgifter neste 30 dager

= Positiv/negativ netto kontantstrøm


Kontantstrømmen gir altså styret en rask oversikt over om inntektene dekker fakturaer og lån som forfaller de neste 30 dagene.


Inntekter og utgifter må ses i sammenheng med tilgjengelig midler boligselskapet allerede har. I OBFportalen vil Kontantstrøm neste 30 dager også ta høyde for midler innestående på boligselskapets konti. Slik vil styret få mest mulig presis vurdering av likviditeten til boligselskapet.


Ny beregning av likviditeten kan gjøres ved enhver tid ved å klikke på «Beregn på nytt».

Vi har forresten samlet nøkkelfunksjonene OBFportalen har som kan forenkle din styrehverdag i én artikkel. Bli bedre kjent med alle funksjonene i Styreportalen.


Lav likviditet – hva nå?

Dersom likviditeten er lav, betyr det at boligselskapets innbetalinger og penger på konto ikke er tilfredsstillende høye i forhold til utbetalingene.


Hvis status for likviditet viser seg å være lavere enn tilfredsstillende, anbefaler vi å ta kontakt med din rådgiver i OBF. Hen vil skreddersy tiltak som boligselskapet kan innføre for å oppnå et mer forsvarlig økonomisk nivå.


Tiltak som styrker egenkapitalen

For å oppnå høyere grad av likviditet er det naturlig å se på egenkapitalen og hvordan denne kan styrkes. For at inntektsposten skal kunne dekke utgiftsposten, kan man gjøre justeringer i bidraget fra eierne i boligselskapet. Dette kan man gjøre ved å;


Øke felleskostnadene

Et tiltak som kan bidra til en mer positiv kontantstrøm på lang sikt er å øke felleskostnadene. Tiltaket bidrar til en stabil vekst i boligselskapets inntekter. Vi vektlegger at et slikt valg bør tas i samråd med boligselskapets rådgiver i OBF for å sikre at tiltaket passer boligselskapets situasjon.


OBS! Dersom styret velger å øke felleskostnadene, må det fattes et styrevedtak. Dette gjøres enkelt i OBFportalen.

Kreve kapital

Et annet tiltak som på kortere sikt hjelper kontantstrømmen, er ekstraordinær innbetaling fra eierne. Det betyr at alle eierne skyter inn et enkeltbeløp i tillegg til de månedlige felleskostnadene.Slik får du oversikt over boligselskapets kontantstrøm

1. Logg inn i OBFportalen


2. Gå til Økonomi (ligger i vertikal meny)


3. Under «Økonomisk oversikt» finner du «Kontantstrøm neste 30 dager». Dersom du ikke har benyttet deg av denne tidligere, må du første gangen trykke «Beregn kontantstrøm».Oversikten inkluderer en parameter som indikerer grad av likviditet - om den er tilfredsstillende eller ikke - iht. kontantstrøm neste 30 dager.


4. Oversikten viser også forventede innbetalinger, bankkonto og innskudd, ubetalte fakturaer de neste 30 dager, samt utregning for kontantstrømmen.


5. Lengre nede på samme oversiktsbilde, fremkommer en graf som illustrerer estimert resultat måned for måned.

Har du spørsmål om kontantstrømmen?

Dersom du ønsker videre forklaring av oversikten eller ønsker rådgivning i forbindelse med likviditeten i boligselskapet, ta kontakt med din rådgiver.

bottom of page