top of page

Slik blir dere klare for snø og kulde

Vinteren nærmer seg, men er boligselskapet forberedt på dalende snø, glatte gangveier og istapper hengende fra taket? Og hvem skal varsles i hvilke tilfeller?

Det er styret i boligselskapet som har ansvar for at vintervedlikeholdet gjennomføres som planlagt. I den forbindelse er det viktig å ha en plan for hvem som skal utføre et hvert arbeid, og ikke minst sørge for at arbeidet utføres som avtalt.

Sist oppdatert:

15. november 2022

Få oversikt over dagens avtaler

Det første styret bør kartlegge før vinteren gjør sin ankomst er om boligselskapet har en gjeldende avtale om snøbrøyting, strøing og fjerning av istapper, samt betingelsene for denne. Dersom dere mistenker at dere kan få tjenesten til en rimeligere penge eller med utvidede vilkår, kan det lurt å vurdere tilbud fra konkurrenter til sammenligning.


Hvem skal kontaktes når?

Når styret er sikre på at de nødvendige avtalene foreligger, er det viktig å gjøre seg kjent med varslingsrutinen hos de enkelte leverandørene. Hvem skal varsles ved mislighold eller uregelmessigheter i henhold til avtalen, og hvem kan kontaktes dersom henvendelsen er akutt og utenfor ordinære åpningstider.


På lik linje er det viktig at eiere, beboere og leietakere i boligselskapet får innsikt i hva avtalene omfatter slik at de kan varsle styret ved avvik. På samme måte er det viktig å ha informert om hvem i styret som skal varsles ved avvik eller spørsmål til vintervedlikeholdet.


Har du spørsmål knyttet til styrets generelle ansvar?

Enten du er fersk i styret eller har lang fartstid, kan det være at du ønsker innsikt i hvilke ansvarsområder styret har. Våre rådgivere er eksperter på forvaltning og hjelper deg gjerne. Ta kontakt med oss i dag.


Vi hører fra deg!

Sandakerveien 64

0484 Oslo

Telefon:
22 12 23 40

E-post: firmapost@obf.no

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page