top of page

Slik fremmer du en sak overfor generalforsamlingen/årsmøtet

Når du etter nyttår mottar varsel om dato for når generalforsamlingen/årsmøtet skal gjennomføres, medfølger også en frist for når eiere kan sende inn saker de ønsker behandlet.

Men hvordan går du frem for å få gjennomslag? Vi gjennomgår prosessen fra start til slutt.

Sist oppdatert:

3. april 2023

Innkalling til generalforsamling/årsmøte

I god tid før møtet skal du motta et varsel om dato for møtet. I varselet vil det også bli oppgitt hvor man kan henvende seg for å melde inn saken, typisk styret eller styreleders e-post, og innen hvilken frist.


Se hjemmel for krav til varsel for:


Frem saken på en god måte

Først og fremst bør du være bevisst på om det er en orienteringssak eller beslutningssak du legger frem.

I en orienteringssak ønsker du at styret skal gjøre rede for noe, det være saker som pågår, tidligere vedtak, aktuelle problemstillinger eller fremtidige vedlikeholdsplaner.


Dersom du derimot ønsker at generalforsmalingen/årsmøtet skal gi en beslutning i form av et vedtak, er det å regne som en beslutningssak.


For å sikre en effektiv og god behandling av en beslutningssak, bør det i komme klart frem;

  • At saken ønskes behandlet på møtet


  • Hva saken omhandler; inkl. overskrift, bakgrunnsinformasjon, hva og hvorfor

  • Forslag til vedtak det kan stemmer over


Dette vil bidra til en bedre behandling av saken. Dersom du ikke sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst, kan du risikere at saken ikke kan stemmes over.


Du kan også risikere at saken du melder inn, anses som for lite egnet for behandling. Da vil styret ta kontakt for å drøfte om saken heller bør behandles på et styremøte eller om det er tilstrekkelig med konkret tilbakemelding vedr. problemstillingen.


Forbered deg godt

Når du og medeiere i boligselskapet mottar møteinnkallelsen, vil sakslista og tilhørende dokumenter være tilgjengelig for alle. Gjør deg noen tanker om hvilke spørsmål som kan dukke opp i forbindelse med saksfremleggingen og snakk gjerne med naboer i forkant av møtet. Vær oppmerksom på at forslaget i utgangspunktet ikke kan endres på selve generalforsamlingen/årsmøtet. Det er derfor svært viktig å formulere forslaget til vedtaket på en tydelig måte.


Når saken er vedtatt

Hvis saken din blir vedtatt på årsmøtet/generalforsamlingen, er det styret som må sørge for at vedtaket følges opp i tråd med innholdet i vedtaket. Noen saker krever mer umiddelbare tiltak enn andre.

Vi hører fra deg!

Sandakerveien 64

0484 Oslo

Telefon:
22 12 23 40

E-post: firmapost@obf.no

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page