top of page

Teknologinøytrale boliglover

Torsdag 1. april 2021 vil flere endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven tre i kraft. Årsmøter/generalforsamlinger som er kalt inn før denne fristen, kan likevel avholdes digitalt fra og med 1. april. Dette gjelder selv om innkallingen er sendt ut før denne datoen.

Lovendringene går ut på å gjøre lovene mer teknologinøytrale og tilpasset dagens digitale virkelighet.

Sist oppdatert:

24. mars 2021

Med lovendringen vil vi få en rettslig likestilling av:

Generalforsamlinger, årsmøter og styremøter med og uten fysisk oppmøte

Skriftlig (papirbasert) og elektronisk kommunikasjon mellom boligselskapene og dets eiere (beboere).

Skriftlig (fysisk) underskrift og elektronisk signatur på protokoller, stiftelsesdokumenter mv.


Styret får fullmakt til å avgjøre hvordan årsmøtet/generalforsamlingen skal avholdes. Ved ikke-fysisk avholdelse av årsmøtet, må styret gjøre en forsvarlighetsvurdering av møteform.


Kriteriene som styret kan vurdere etter er blant annet:

  • hvem som bor i gården

  • hva slags saker som skal behandles

  • behovet for debatt


Videre er det tatt inn en sikkerhetsventil, slik at 2 eiere som minst har 10 % av stemmene kan kreve at årsmøtet/generalforsamlingen likevel skal avholdes fysisk. Et slikt krav kan tidligst fremsettes når eierne er gjort oppmerksom på hvilke saker som skal behandles, altså etter at innkallingen er sendt ut.


Vi i OBF står klare til å veilede styret i det nye regelverket.

bottom of page