top of page

Tilskudd til strømbesparende tiltak

Dersom deres boligselskap planlegger vedlikehold som samtidig kutter ned på strømregningen, er det verdt å ta en titt her.

Vi har samlet noen gunstige tilskuddsordninger som bidrar til å redusere kostnaden på selve utførelsen av vedlikeholdet samt reduserer strømforbruket og dermed fremtidige utgifter.

Sist oppdatert:

12. januar 2022

Tilskudd til prosjekter som reduserer fremtidige strømutgifter:


Tilskudd til isolasjon av dører og vinduer

Frist: Løpende


Borettslag og sameier kan få tilskudd til etterisolering og utskifting av dører og vinduer. De kan også få støtte til rådgivning som er forbundet med tiltaket. Formålet med ordningen er å redusere energibruk i bygningsmasser i Oslo. Samtlige borettslag og sameier i Oslo som er registrert i Brønnøysundregisteret kan søke.


Søknad og innvilget støtte må være på plass før det bestilles arbeid eller inngås avtaler. Rådgivning kan gjøres i forkant.


Tilskudd til varmesentraler

Frist: Løpende


Dersom dere vurderer å installere varmesentral for å varme opp bygget eller byggene i boligselskapet, finnes det støtte å hente til denne installasjonen. ENOVA gir støtte til varmesentraler som baserer seg på flis, briketter, pellets, varmepumpe væske-vann og solfangeranlegg.


Støtte gis kun til registrerte foretak og til den juridiske eieren av varmesentralen det søkes om støtte til.


Varmesentralen skal basere seg på fornybare energikilder og det forutsettes at støtten man mottar til investeringen skal være utløsende for prosjektet. Prosjekter som er på begynt eller besluttet igangsatt kan man dermed ikke søke om støtte til.


Ditt boligselskap kan motta opptil 2 millioner kroner i støtte, som baserer seg på forhåndsdefinerte støttesatser. Andelen av investeringen kan Enova støtte med inntil 45 prosent.


Flis, briketter og pellets får 1700 kr/kW installert effekt, mens væske-vann-varmepumper får 1600 kr/kW. For solfangere gis det 201 kr/m3.


OBS! Støtte må søkes om før prosjekt igangsettes og søknadstiden er beregnet til omtrent fire uker.


Maksimal støtte er to millioner kroner.


På nettsidene deres kan man se eksempler på prosjekter de har støttet de siste 12 månedene, og med hvilket beløp. I Oslo har tre boligselskapet fått henholdsvis kr 96 000, kr 128 000 og kr 240 000 i 2021.Tilskudd til installasjon av solceller

Frist: Løpende


Denne tilskuddsordningen legger til rette for installasjon av solceller i borettslag, sameier og næringsbygg. Intensjonen er å bidra til at felles installasjoner benytter seg av fornybar energi. Borettslag og sameier får tilskuddet som helhet, ikke den enkelte beboer. Maksimalt tilskudd er kr 1 000 000,-, 2000 kr / kWp installert, begrenset til 30 % av godkjente kostnader for tiltaket.


Alle borettslag og sameier som har adresse i Oslo og er registrert i Brønnøysundregisteret kan søke. Tilskuddet gjelder for felles solcelleanlegg.


Les mer på Oslo kommunes hjemmeside.


GODT Å VITE: Søknad og innvilget støtte må være på plass før det bestilles materiell og tjenester eller inngås avtaler.


bottom of page