top of page

Utleie – dette kan du få fradrag for

Utleie av sekundærbolig er skattepliktig fra første krone. Men dersom man er kjent med de ulike fradragene, kan man også øke lønnsomheten.

I denne artikkelen gjennomgår vi fradrag for skattepliktig boligutleie.

Sist oppdatert:

1. februar 2023

Hver vår mottar vi skattemeldingen som oppgir fjorårets inntekt, utgifter, formue og gjeld. Og innen fristen må vi fylle ut eller godkjenne forhåndsutfylt skjema. Dersom du har langtidsutleid boligen din er det viktig å være klar over hvilke skatteregler som gjelder, og hva du kan trekke fradrag for.


Visste du at...

Dersom du leier ut mindre enn halvparten av boligen du selv bor i, er leieinntekten skattefri. Denne skal da ikke oppgis i skattemeldingen og du får heller ikke fradrag for kostnader til denne utleien.


I 2022 var skattesatsen på 22 %, beregnet av netto utleieinntekt. Netto utleieinntekt er det beløpet du sitter igjen med etter at fradrag er trukket fra.


Fradrag for kostnader du kan trekke fra

Felleskostnader

Felleskostnader kan inkludere blant annet kommunale avgifter, forsikring, kabel-TV/bredbånd, eiendomsskatt, festeavgift m.m., og kan trekkes fra. Det samme gjelder kostnader til strøm og oppvarming.


NB! Det er viktig å være oppmerksom på at dersom felleskostnadene inkluderer renter og avdrag er dette ikke fradragsberettiget og må trekkes ut av summen.


Møbler og innbo

Leier du ut i 3 år eller mindre og lar leietaker låne møblene dine? Da kan slitasjen fradragsføres med 15% av brutto leieinntekter, forutsatt at du har brukt møblene selv tidligere og skal bruke de igjen etter leieperioden.


Depositumskonto

Ved utleieforhold bør man opprette depositumskonto. Banken krever gebyr for opprettelsen og det er alltid utleier som skal betale dette. Gebyret er fradragsberettiget.


Administrasjonskostnader

Administrerer du utleien selv? Da kan du trekke fra utgifter du har i forbindelse med annonsering, visninger og reise til og fra utleieboligen. Statens satser er gjeldende og kan sjekkes på skatteetaten.no.


Vedlikeholdskostnader

Vedlikeholdskostnader gir som hovedregel fradragsrett, men det er viktig å skille mellom vedlikeholdskostnader og påkostningskostnader. Kostnader til vedlikehold vil kort fortalt typisk være kostnader til maling, gulv, panel, kledning, el-anlegg, mens påkostning vil være en mer omfattende oppgradering av boligen som øker dens standard, typisk utvidelser og utskiftinger, flytting, riving eller isolering.


NB! Overnevnte fradragsregler gjelder ikke dersom du selv har bodd i boligen i løpet av de siste 5 årene. Fullstendig lovverk finnes på skatteetaten.no.


Utleiemegler

Har du satt vekk administrasjonen ved utleien til en megler? Da kan kostnaden ved dette trekkes fra. Typisk vi dette være det månedlige honoraret til megler.

bottom of page