VÅRE TJENESTER


OBF leverer profesjonelle forvaltningstjenester til alle typer boligselskap. Vi ønsker å bidra til at det skal være enkelt og trygt å være styremedlem. I tett samarbeid med styrene blir den enkeltes beboers og fellesskapets verdier ivaretatt.

Hos OBF får styret nødvendig hjelp til å gjennomføre de formelle oppgavene som årsberetning, årsregnskap, innrapportering til myndighetene m.m. Kvalitet, service og gjennomføringskraft er viktig for oss i alle leveranser. Gjennom kontinuerlig dialog med styremedlemmene videreutvikler vi våre tjenester. Vår lange erfaring og solide kompetanse skal komme til nytte for styrene.
REGNSKAPSTJENESTER

Styret er ansvarlig for boligselskapets økonomi. God oversikt over økonomien gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen, og grunnlag for å planlegge vedlikehold og investeringer i boligselskapet. Våre autoriserte regnskapsførere sørger for at styret kan være trygg på at regnskapene blir ivaretatt i tråd med god regnskapsskikk.


Mer info

BOLIGFORVALTNING

God boligforvaltning handler om å håndtere den daglige driften på en ryddig måte, i tråd med lover og forskrifter. Våre kunder er opptatt av å ha en trygg og serviceorientert samarbeidspartner i det daglige arbeidet. Vi er opptatt av å innfri forventninger.


Mer info

KUNDEPORTALER

Som kunde i OBF har styret tilgang til Styreportalen hvor all fakturabehandling gjøres elektronisk.

HMS-arbeidet blir enklere med et HMS-system.


Mer info


HMS-TJENESTER

Alle virksomheter, også boligselskaper, er pålagt å ha et internkontrollsystem. Et internkontrollsystem er en beskrivelse av hvordan helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal gjennomføres. Internkontrollsystemet består av rutinene virksomheten har, hvordan rutinene følges opp og nødvendig dokumentasjon.   


Mer info


 BOLIGJURIDISKE TJENESTER 

Små og store problemstillinger gjør at mange av våre kunder har behov for juridisk kompetanse innen eiendomsjus. For våre kunder er det viktig at vi er faglig dyktige og at vi leverer til avtalt tid. 


Mer info