OBF leverer profesjonelle forvaltningstjenester til alle typer boligselskap. Vi ønsker å bidra til at det skal være enkelt og trygt å være styremedlem. I tett samarbeid med styrene blir den enkeltes beboers og fellesskapets verdier ivaretatt.

Hos OBF får styret nødvendig hjelp til å gjennomføre de formelle oppgavene som årsberetning, årsregnskap, innrapportering til myndighetene m.m. Kvalitet, service og gjennomføringskraft er viktig for oss i alle leveranser. Gjennom kontinuerlig dialog med styremedlemmene videreutvikler vi våre tjenester. Vår lange erfaring og solide kompetanse skal komme til nytte for styrene.

Regnskapstjenester

Styret er ansvarlig for boligselskapets økonomi. God oversikt over økonomien gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen, og grunnlag for å planlegge vedlikehold og investeringer i boligselskapet. Våre autoriserte regnskapsførere sørger for at styret kan være trygg på at regnskapene blir ivaretatt i tråd med god regnskapsskikk.

Les mer

Boligforvaltning

God boligforvaltning handler om å håndtere den daglige driften på en ryddig måte, i tråd med lover og forskrifter. Våre kunder er opptatt av å ha en trygg og serviceorientert samarbeidspartner i det daglige arbeidet. Vi er opptatt av å innfri forventninger.

Les mer

OBFportalen

Som kunde i OBF har styret tilgang til Styreportalen hvor all fakturabehandling gjøres elektronisk.

Les mer

HMS-tjenester

Alle virksomheter, også boligselskaper, er pålagt å ha et internkontrollsystem. Et internkontrollsystem er en beskrivelse av hvordan helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal gjennomføres. Internkontrollsystemet består av rutinene virksomheten har, hvordan rutinene følges opp og nødvendig dokumentasjon.   

Les mer

Naborom

Naborom er en komplett kommunikasjonsplattform som gir styret anledning til å kommunisere med beboerne både via egen hjemmeside og Naborom-appen. Via Naborom kan man enkelt opprette arrangementer, nyhetsbrev, nettbutikk, håndtere booking, varsle om kunngjøringer og mye mer. 

Les mer

OBFgunstig

Som kunde i OBF, har styrene tilgang til rabatterte priser på materiell og tjenester som er nyttige gjennom hele kalenderåret. OBFgunstig har i tillegg samlet nyttige lenker og gir en oversikt over tilskuddsordninger som er relevante for boligselskaper.

Les mer

OBFpåfyll

OBFpåfyll er en arena der vi og våre kunder, med bistand fra kompetente fagfolk, møtes for å dele kunnskap, erfaringer og bli bedre kjent. 

Les mer

Boligjuridiske tjenester

Små og store problemstillinger gjør at mange av våre kunder har behov for juridisk kompetanse innen eiendomsjus. For våre kunder er det viktig at vi er faglig dyktige og at vi leverer til avtalt tid.

Les mer