God boligforvaltning handler om å håndtere den daglige driften på en ryddig måte i tråd med lover og forskrifter. Våre kunder er opptatt av å ha en trygg og serviceorientert samarbeidspartner i det daglige arbeidet. Vi er opptatt av å innfri forventninger. Som kunde hos oss har dere en fast forvaltningskonsulent som over tid blir kjent med styret og boligselskapet. Det vet vi at mange kunder setter pris på.


Styret vil få profesjonell rådgivning og bistand i forvaltningsmessige spørsmål ved behov. Våre boligforvaltere kjenner bransjen godt og kan veilede styrene i et vidt spekter av temaer. Forvaltningstjenestene består blant annet av:


  • Generell rådgivning for styret om daglig drift av boligselskapet
  • Bistand til budsjettering
  • Administrative oppgaver
  • Bistand ifm forsikring av eiendommen
  • Håndtering av individuell nedbetaling av fellesgjeld
  • Forberedelser og deltakelse i årsmøter og generalforsamlinger

 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til forvaltningstjenestene

Kontakt oss