BOLIGJURIDISKE TJENESTER

Små og store problemstillinger gjør at mange av våre kunder har behov for juridisk kompetanse innen eiendomsjus. For våre kunder er det viktig at vi er faglig dyktige og at vi leverer til avtalt tid.  I OBF dekker vi samtlige rettsområder som er relevante for borettslag, sameier og boligaksjeselskap. Som kunde kan dere også få bistand med utredninger eller kontakt med offentlige myndigheter.

Vi kan blant annet bistå innen:

  • Boligrett
  • Kontraktsrett
  • Erstatningsrett
  • Tvangsfullbyrdelse

Juridisk rådgivning, utredninger og kontakt med offentlige myndigheter

Det vi ikke kan bistå med selv, kan vi løse med hjelp av våre dyktige juridiske samarbeidspartnere.


hmsportal.no
Kontakt oss