Image of a woman taking a photo.

Teknologinøytrale boliglover


Torsdag 1. april 2021 vil flere endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven tre i kraft. Årsmøter/generalforsamlinger som er kalt inn før denne fristen, kan likevel avholdes digitalt fra og med 1. april. Dette gjelder selv om innkallingen er sendt ut før denne datoen.

Publisert: 24.03.2021

Lovendringene går ut på å gjøre lovene mer teknologinøytrale og tilpasset dagens digitale virkelighet.


Med lovendringen vil vi få en rettslig likestilling av:

  • Generalforsamlinger, årsmøter og styremøter med og uten fysisk oppmøte
  • Skriftlig (papirbasert) og elektronisk kommunikasjon mellom boligselskapene og dets eiere (beboere).
  • Skriftlig (fysisk) underskrift og elektronisk signatur på protokoller, stiftelsesdokumenter mv.


Styret får fullmakt til å avgjøre hvordan årsmøtet/generalforsamlingen skal avholdes. Ved ikke-fysisk avholdelse av årsmøtet, må styret gjøre en forsvarlighetsvurdering av møteform.


Kriteriene som styret kan vurdere etter er blant annet:

  • hvem som bor i gården
  • hva slags saker som skal behandles
  • behovet for debatt


Videre er det tatt inn en sikkerhetsventil, slik at 2 eiere som minst har 10 % av stemmene kan kreve at årsmøtet/generalforsamlingen likevel skal avholdes fysisk. Et slikt krav kan tidligst fremsettes når eierne er gjort oppmerksom på hvilke saker som skal behandles, altså etter at innkallingen er sendt ut.


Vi i OBF står klare til å veilede styret i det nye regelverket.