Som kunde i OBF har styret tilgang til OBFportalen hvor all fakturabehandling gjøres elektronisk. 

OBFportalen er en enkel og effektiv løsning som gir styret tilgang til tjenester 24 timer i døgnet. Portalen gjør styrearbeidet enklere og raskere. Samtidig sikrer portalen nåværende og kommende styrer oversikt og tilgjengelighet til alle viktige dokumenter. All fakturabehandling gjøres via portalen.


I OBFportalen har styret blant annet tilgang til:

  • Elektronisk fakturagodkjenning – varsel om nye fakturaer sendes på e-post
  • Regnskapstall- og oversikt og budsjett
  • Økonomirapporter
  • Oversikt over tidligere betalte fakturaer
  • Dokumentarkiv for lagring av budsjetter, regnskaper, protokoller og årsberetninger etc.
  • Forsikringsavtaler og skadesaker
  • Nyhetsbrev og rundskriv
  • Portalen utvides løpende med nye funksjoner som kan gjøre styrets arbeid enklere.

Kontantstrøm i OBFportalen

Er styret usikre på hvordan den økonomiske situasjonen i boligselskapet er? Og hva betyr det egentlig at selskapet har god eller dårlig likviditet? I OBFportalen kan dere nå få fullstendig oversikt – til enhver tid – over boligselskapets økonomi.

Les mer

OBFportalen forenkler styrearbeidet

Enten du har brukt OBFportalen tidligere eller er helt ny, kan det være nyttig å få fullstendig oversikt over hvilke løsninger den kan by på. Med denne kan styrehverdagen bli vesentlig mer oversiktlig.

Les mer

Nå kan styret håndtere all e-post i OBFportalen

For å sikre bedre kommunikasjon og tilgang, introduserer OBFportalen en teknologi som gjør det mulig for styret å integrere dagens e-post og samle alt på ett sted.  

Les mer