top of page

Årsmelding: Hvordan skriver du den? [Guide]

Få innsikt i hva en årsmelding innebærer, hva den bør inkludere, og hvordan den kan tilføre verdi under generalforsamlingen eller årsmøtet.

Sist oppdatert:

28. aug. 2023

Hva er en årsmelding?

En årsmelding gir boligselskapets andelseiere eller sameiere en oversikt over selskapets aktiviteter, økonomi og utvikling det siste året. 


Selv om det ikke er et krav, er det vanlig å inkludere årsmeldingen som en del av innkallingen til årsmøtet. Dette gir deltakerne muligheten til å gjennomgå informasjonen på forhånd og være godt forberedt til møtet.Hva skal være med i en årsmelding?

En grundig årsmelding bør inneholde nøkkelinformasjon om boligselskapets eller sameiets drift og økonomi. 


Det er ingen spesifikke krav til hva en årsmelding skal inneholde, men følgende elementer kan være fornuftig å inkludere:


  1. Styrets sammensetning: Oversikt over hvem som utgjør styret, deres roller og eventuelle endringer i løpet av året.

  2. Styrets beretning: En oppsummering av selskapets aktiviteter, økonomi, og eventuelle utfordringer og mål for det siste året. Dette kan inkludere antall avholdte styremøter, samt informasjon om styrets arbeid og initiativer.

  3. Budsjett: Planlagte inntekter og utgifter for det kommende året. Dette viser hvordan selskapet planlegger å forvalte midlene.

  4. Vedlikeholdsplan: Informasjon om eventuelle vedlikeholdsprosjekter som er gjennomført eller planlagt. Dette gir deltakerne innsikt i selskapets planer for eiendomsvedlikehold.

  5. Bygninger og forsikringer: Antall seksjoner/bygninger i sameiet, gårds- og bruksnummer samt informasjon om hvor bygningene er forsikret.

  6. Nøkkelinformasjon om boligselskapet: Opplysninger om hvor man kan bestille nøkler, bredbåndstilbud, vaktmestertjenester og annen relevant informasjon.Er årsmelding og årsberetning det samme?

Tidligere var årsberetning lovpålagt og en mer omfattende rapport som ga en grundig gjennomgang av boligselskapets eller sameiets aktiviteter og økonomi i løpet av året. 


Etter hvert har praksisen endret seg, og mange boligselskaper begynte å bruke begrepet "årsmelding" i stedet.


Årsmelding er ofte en mer forenklet versjon av den tidligere årsberetningen, og den fokuserer på enkel og relevant informasjon som boligeierne trenger å vite.Når er det vanlig å ha årsmøte?

Årsmøtet i både borettslag og sameier pleier å avholdes om våren, med en frist for gjennomføring innen utgangen av juni. 


Dette faste tidspunktet gir boligeiere muligheten til å samles, diskutere viktige saker og ta beslutninger som påvirker fellesskapet. Det er en årlig anledning til å være med på å forme utviklingen og driften av boligselskapet.Hvem skal skrive årsmelding?

Årsmeldingen er en viktig oppsummering av boligselskapets aktiviteter og økonomi i løpet av året. Selv om det er styrets ansvar å utarbeide årsmeldingen, er det også vanlig at boligselskaper får hjelp av en profesjonell forretningsfører, som OBF. 


Forretningsføreren kan bidra med sin ekspertise innen regnskap og boligforvaltning, og samarbeidet mellom styret og forretningsføreren sikrer en grundig og korrekt årsmelding. Dette sikrer at årsmeldingen gir et riktig bilde av boligselskapets aktiviteter og økonomi, og at den oppfyller kravene til dokumentasjon og informasjon.


Hvorfor er det viktig å ha en årsmelding?

Årsmeldingen gir boligeierne en verdifull oversikt over boligselskapets aktiviteter, hendelser og økonomiske status gjennom året. Det gir transparens og muligheten til å holde seg oppdatert på viktige hendelser og beslutninger som angår dem som boligeiere.


I tillegg er det en fordel for nye eiere som får tilsendt årsmeldingen som en del av salgsdokumentene. Dette gir dem god oversikt over selskapets aktivitet foregående år. Vi hjelper deg med årsmeldingen

Trenger du hjelp med utarbeidelsen av din årsmelding? 


Som kunde i OBF, kan du få Våre erfarne rådgivere hjelper deg gjerne med disse forberedelsene. Vi kan bidra til å samle relevant informasjon, strukturere innholdet og sikre at din årsmelding er klar, tydelig og i tråd med gjeldende retningslinjer. 


Kontakt oss i dag for å dra nytte av vår ekspertise og sikre en vellykket årsmelding for ditt boligselskap.


bottom of page